Telia graver for én milliard

Telia legger én milliard svenske kroner på bordet for å etablere sin egen europeiske infrastruktur utenfor selskapets europeiske allianse Unisource.

Telia vil legge en egen europeisk kabelring i Vest-Europa, der hovedinvesteringen på 550 millioner svenske kroner - for å legge kabler mellom London og Paris og mellom Paris og Frankfurt - ble bevilget på dagens styremøte .

De nye kablene kobles på eksisterende kabler for å etablere det Telia kaller for "The Viking Ring". Fra før har Telia investert vel 450 millioner kroner i en sjøkabel mellom Oslo til England via Ekofisk, samt på strekningene Stockholm-Oslo, samt Stockholm - København - Hamburg, som er under bygging. Telias kabel mellom København og Hamburg er nylig satt i drift.

- Markedet for transmisjon i Europa er stort og vokser sterkt. I dette markedet skal Telia være med, sier sjef for Telias Nett-drift, Marianne Nivert. Hun sier at drivkraften i markedet ikke minst er Internett for bedriftskommunikasjon, der data og videokonferanser er de delene som krever mest kapasitet.

Flere nye teleoperatører som baserer forretningsidéen på å selge kabelkapasitet til andre teleoperatører og direkte til bedrifter har etablert seg i Europa etter dereguleringen av telemarkedet i de fleste europeiske landene 1. januar 1999.

Blant de selskapene en finner i dette markedet er Storm Telecommunications som eies av Telenor og amerikanske IXC, og Carrier 1, som ble etablert av tidligere Telia og Unisource-ansatte i vår. Nå vil også Telia konkurrere på dette markedet. Selskapet investerte over en halv milliard kroner en ny atlanterhavskabel i september, som også blir en del av det nye nettet.

Til toppen