Telia misforstod telekrav

Det var en liten misforståelse som førte til at Telia falt igjennom i kampen om en av de fire svenske UMTS-mobillisensene. Selskapet forstod ikke teletilsynets dekningskrav, og to setninger veltet hele søknaden.

Post- och telestyrelsen (PTS) krevde en viss signalstyrke fra mobilnettet for å sikre et minimum dekningsområde. Operatørene måtte legge til en ekstra sikkerhetsmargin ved å øke signalstyrken noe for å være sikker på at hele området skulle kunne dekkes. Telia la ikke til denne, fordi selskapet gikk ut fra at sikkerhetsmarginen var inkludert i den krevde signalstyrke. Det var den ikke, noe som reduserte Telias dekningsgrad betydelig. Faktisk så mye at selskapet forsvant ut i første vurderingsrunde.

Dagens Industri skriver i dag etter å ha gått flere dokumenter nærmere etter i sømmene at den lille forskjellen får store konsekvenser når en skal beregne antall basestasjoner som kreves for å oppfylle dekningskravet.

I Telias tolkning av dekningskravet trengs 4100 basestasjoner, men om selskapet hadde benyttet telestyrelsens definisjon for å finne minstekravet, ville selskapet trengt flere basestasjoner, faktisk tre ganger flere, ifølge PTS.

Strategisjef i Telia Mobile, Östen Mäkitalo er enig i konklusjonen, men hevder at Telia kunne gjøre mindre endringer og likevel oppfylle kravet, uten å øke investeringskalkylen.

Resultatet ble som kjent at Telia ikke fikk en av de fire svenske UMTS-lisensene da de ble tildelt 16. desember i fjor.

Dette førte til den senere kjente avtalen med svenske NetCom AB om samarbeid om bygging av et mobilnett, noe som foreløpig berger konsernsjef Marianne Niverts mobilplaner.

Til toppen