"TeliaNor": Børsnotering senest i år 2000

Ledelsen i det fusjonerte Telenor/Telia tar sikte på børsnotering "senest i løpet av år 2000".

Ledelsen i det fusjonerte Telenor/Telia tar sikte på børsnotering "senest i løpet av år 2000".

Det er tre hovedspørsmål den nye konsernledelsen (se peker til egen sak nedenfor eller i margen til høyre) skal konsentrere seg om i den forestående integrasjonsprosessen:

  • Sørge for en smertefri behandling av fusjonssaken i Stortinget, Riksdagen og EU
  • Berede grunnen for en børsintroduksjon, noe som ifølge toppledelsen senest skal skje i løpet av neste år.
  • Detaljplanlegge de nye forretningsområdene. Hovedoppgavene her blir dels å skape maksimal markeds- og forretningsmessig slagkraft, dels å utnytte til fulle synergieffektene fusjonen mellom Telia og Telenor skaper.

I pressemeldingen fra fusjonspartnerne heter det at innholdet i dagens signerte avtale "er på linje med" den intensjonsavtalen eierne inngikk 20. januar i år.

Foruten punktet om børsnotering, la den til grunn at den svenske staten i utgangspunktet skal eie 60 prosent av aksjene, den norske staten 40 prosent. I forbindelse med børsintroduksjonen skal den svenske staten selge 27 prosent av aksjene og den norske staten 7 prosent slik at eierne da sitter med 33,4 prosent hver, mens nye eiere vil eie 33,2 prosent. De to nasjonene skal eie minst 51 prosent av aksjene i selskapet og ev eventuell ytterligere delprivatisering vil bety at avtalen som ble signert tirsdag må reforhandles.

Etter at Riksdagen og Stortinget til våren har behandlet fusjonsspørsmålet, skal saken opp til ny behandling i EU-kommisjonen - en formell søknad skal sendes om kort tid. Første etappe i EU-systemet ventes å ta en måneds tid, hvorpå EU enten kan velge å godta avtalen eller kreve en grundigere behandling. Da kan saken i hvert fall trekke ut i opptil fire måneder.

Foruten den formelle kverna fusjonspapirene skal igjennom, er det også store utfordringer som venter for det fusjonerte selskapet for å trimme sin egen organisasjon. Tormod Hermansen skisserer tre hovedpunkter ledelsen nå vil gripe fatt i:

  • Utnytte selskapets etter sigende verdensledende kompetanse på mobil-, satellitt- og Internett-området, med sikte på internasjonal ekspansjon. Hovedsaklig er det Europa som anses som "hjemmemarkedet", men Hermansen er heller ikke redd for å ta ordet "global" i sin munn.
  • Videreutvikle selskapets internasjonale forretningsområder, i første rekke Østersjø-området og Europa forøvrig.
  • Få alle brikkene på plass i (leder)organisasjonen (se egen sak).

Du som digi.no-leser og telesluttbruker kan forøvrig bite deg merke i at Telenor og Telia - i hvert fall inntil videre - "ser på hverandre som konkurrenter", som det heter i pressemeldingen, inntil selskapssammenslåingen er godkjent av alle instanser.

Til toppen