TETRA-forum publiserer DVD-innhold på nett

I forbindelse med planleggingen av utbyggingen av et nytt digitalt sambandssystem for nødetatene (brann, politi og helse), fikk den forbindelse har den leverandøruavhengige interesseorganisasjonen TETRA-forum Norge produsert en DVD som skal illustrere problemene med dagens analoge sambandssystemer som benyttes i nødetatene, og hvordan et nytt digitalt nødsamband skal kunne løse disse, samtidig som det skal tilby nye muligheter for effektivisering, samarbeid og økt sikkerhet for både brukere og publikum.

Mesteparten av DVD-en er nå konvertert og lagt ut på organisasjonens nettsted,

inkludert en bunke med "bonusmateriale", for de som ønsker mer informasjon om TETRA-teknologien.

Alt innholdet er tilgjengelig fra denne siden.

Til toppen