Tetzchner: Onestat-tall bekrefter at Opera øker

Opera-sjef Jon Tetzchner mener Onestat-tallene er for lave, og peker på at de viser den samme økende tendensen som andre kilder.

I en brukerundersøkelse av nettlesere, oppgir analyseselskapet Onestat at andelen til Opera er 0,6 prosent, men økende fra 0,4 prosent ved forrige måling.

Les også

- Tallene til Onestat viser en oppgang for Opera. Jeg oppfatter dem som noe lave, sier Opera-sjef Jon Stephenson von Tetzchner til digi.no.

Tetzchner forteller at Opera rutinemessige sjekker statistikk som føres på forskjellige nettsteder om hvilke nettlesere de besøkende bruker.

- Vår erfaring er at de representative blant disse gir en Opera-andel på mellom 0,9 prosent og 1,5 prosent. Noen viser betydelig mindre, andre betydelig mer. Jeg tipper at vi ligger i overkant av en prosent i global brukerandel.

Tetzchner viser også til en måling som StatMarket kom med i november i fjor, der Operas globale brukerandel ble anslått til 0,67 prosent.

- StatMarket-tallene viste en dobling i forhold til året før, og bekreftet den samme økende tendensen som Onestat og våre egne målinger. StatMarket oppga også andeler per land, og viste at Opera er mye mer populært i Europa enn i USA, relativt sett. Andelene var 3,5 prosent i Tyskland, 6 prosent i Russland, 2,5 prosent i Sverige, for å ta noen eksempler. Avviket mellom Onestat og StatMarket kan kanskje forklares ved at Onestats utvalg er for lite, eller ved at den geografiske fordelingen er skjev.

Anslaget om at en av hundre surfere verden over bruker Opera, gir et brukertall på mellom fem og seks millioner. Tallet er mindre enn tallet på nedlastinger. Det langt overveldende flertallet bruker gratisversjonen, med annonser.

- Vi har solgt mellom 100.000 og 200.000 enkeltlisenser. Vi har også inngått avtaler om noen millioner lisenser, med Symbian og andre. De fleste av disse avtalene har ennå ikke gitt brukere. Nokia og Sharp har fått ut mobile klienter med Opera, og de begynner å generere målbar bruk.

Tetzchner mener Opera har doblet brukertallet sitt de siste året, og viser til en jevn økning fra lanseringen av versjon 5.

- Jeg tror økningen vil fortsette. I år vil økningen for det meste skyldes PC-brukere, mens fra neste år vil mobile klienter og andre apparater markere seg for alvor.

Til toppen