Ti nyttårsforsetter for IT-ledere

Vanskelige tider krever at man tilegner seg nye sosiale og teknologiske ferdigheter.

Ti nyttårsforsetter for IT-ledere

Vanskelige tider krever at man tilegner seg nye sosiale og teknologiske ferdigheter.

Analyseselskapet Gartner har oppsummert noen av sine viktigste anbefalinger for 2009 i form av ti nyttårsforsetter for IT-ledere. Hensikten er å hjelpe lederne og deres avdelinger til å levere større verdi utover de grunnleggende IT-tjenestene.

Visepresident Mark Raskino i Gartner peker på at den usikre økonomiske situasjonen stiller IT-ledere overfor utfordringer de fleste ikke tidligere har måttet hanskes med. De må særlig finne ut av hvordan de kan håndtere budsjettkutt uten å ødelegge for bedriftens muligheter til langsiktig vekst. En del av løsningen vil være å finne ut av hvordan de kan bruke teknologien de allerede har til rådighet på nye og effektive måter.

Det er fire temaer for nyttårsforsettene: Forankre eksisterende styrker og ressurser; forberede seg på at ting kan skifte raskere enn man tror; overleve 2009 uten varige men; skaffe seg direkte erfaring med kommende nøkkelteknologier.

Forankring
Under denne overskriften er tre forsetter som har med IT-ledernes forhold til eksisterende, tidligere og framtidige medarbeidere å gjøre.

1. Bygg et «old boys» nettverk og bruk det til å sikre tilgang til folk med spesiell kompetanse og erfaring. Dette kan realiseres på flere måter. En mulighet kan være å etablere en egen halvoffisiell forening av IT-folk i og rundt bedriften. En annen kan være målrettet bruk av sosiale verktøy. Man kan også vurdere å gjeninnføre ordninger der man belønner dem som greier å rekruttere spesielt viktig kompetanse til bedriften.

2. Ikke vær unntaket for regler du mener skal gjelde for andre, men gå foran med et godt eksempel. Dersom det er et mål å holde igjen på utgiftene, sender det gale signaler å innvilge seg selv det aller nyeste innen avansert personlig utstyr, som luksuriøse mobiltelefoner.

3. Hold øynene oppe for at andre kan komme i skade for å gjøre nettopp de folkene du trenger arbeidsløse. Bruk personlige nettverk til å finne ut hvor det finnes muligheter til å hente inn nøkkelkompetanse. Diskutere med egen bedriftsledelse muligheten for å kunne rekruttere til slike behov, for eksempel mot at man godtar en større nedbemanning på andre felter.

Beredskap
4. Være beredt på det uventede. Sørg for at du også henvender deg til folk som er kjent for ikke å gå med strømmen, og som kan utfordre gjengse måter å tenke på.

5. Gå selv i spissen for å bruke sosiale verktøy, slik at dine medarbeidere og sjefer legger merke til det. Bruken av sosiale verktøy er viktig for å gjenreise tillit, effektivisere den interne kommunikasjonen, gjøre bedriftskulturen mer energisk, utvikle ideer og finpusse løsninger, mener Gartner.

6. Ta nettskyen alvorlig. «Cloud computing» er et avgjørende utviklingstrinn innen kommersiell IT som IT-ledere må ta alvorlig selv om det fortsatt er uklart hva det faktisk innebærer. Om ti år vil mye IT leveres gjennom nettskyen, og IT-ledere må sørge for at organisasjonen forbereder seg. IT-ledere bør innvilge seg selv en lesedag i 2009 for å sette seg inn i alt nettskyen innebærer.

Overleve 2009
7. Sørg for at nedbemanninger ikke går for mye på bekostning av dem som arbeider med langsiktige prosjekter. Sørg for å omdisponere strategisk kompetanse dersom prosjektene de arbeider på må kuttes. Prosjekter som ikke er moteriktige i dag, men som kan gi betydelig verdi om et år eller to, bør ikke kuttes. Ikke «sleik oppover og spark nedover». I 2009 vil det være mer nødvendig enn ellers at IT-lederen er tilstede for sine medarbeidere. Gartner anbefaler å doble tallet på møter de holder med medarbeiderne.

8. Innfør en ny stil for forholdet til dine leverandører, slik at du får mer ut av dem om hvordan kombinere innsparing med fleksibilitet. Leverandørene vil være tilbøyelig til å kreve mer tid med viktige kunder. For å gjøre denne tendensen mer fruktbar, anbefaler Gartner at du ikke forholder deg til de som ringer for å avtale møter hos deg, men selv tar kontakt med en relevant person litt høyere opp på rangstigen, og inviterer vedkommende til lunsj i en kjederestaurant. Det er en hensiktsmessig ramme for samtaler basert på en forståelse av at kostnadskutt er nødvendig.

9. Ta kuttene som monner, men vær spandabel der det trengs. Å fjerne kakefatet fra møtelokaler har ingen reell betydning. Det har derimot en ny praksis om å fly på turistklasse framfor business class. Nøysomheten må være synlig for alle, men ikke overalt. Ting som virkelig betyr noe for avdelingens moral, som utviklingsverktøy og opplæring, bør det ikke spares på.

Prøving
10. Selv om du har mye å gjøre, bør du skaffe deg førstehåndskjennskap til noen av nøkkelteknologiene i 2009. Gartner nevner e-boklesere, den nye nettleseren Google Chrome, bygging av små nettskyapplikasjoner, telekonferanser i HD, og bruken av YouTube som søkemotor.

    Les også:

Til toppen