Tieto varsler omorgansering der opptil 700 mister jobbene sine. Norgessjefen forsvant helt i det stille

Parallelt skal selskapet opprette flere tusen nye stillinger.

Tieto varsler omorgansering der opptil 700 mister jobbene sine. Norgessjefen forsvant helt i det stille
Tietos konsernsjef Kimmo Alkio varsler endringer for å styrke fremtidig konkurranseevne. Arkivfoto fra norgeskontoret på Skøyen i Oslo. Bilde: Marius Jørgenrud

Christian Schøyen er ferdig i Tieto

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.