Tietoevry rammet av skadevare: – Vi anser dette som en alvorlig kriminell handling

Berørt infrastruktur og tilknyttede tjenester er skrudd av. Det går ut over en rekke kunder.

Tietoevry rammet av skadevare: – Vi anser dette som en alvorlig kriminell handling
Tietoevry Norges hovedkvarter i Telenor-bygget på Fornebu. Illustrasjonsfoto: Eirik Helland Urke

Tietoevry har etablert kontakt med norske myndigheter, herunder Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og NorCERT for bistand etter et alvorlig dataangrep.