Tilbyr bredbåndskart for Europa

Får tilgang til omfattende data og prognosegrunnlag for 31 land.

Tilbyr bredbåndskart for Europa
En tjeneste fra Point Topic tilbyr analyse av europeiske bredbåndsdata gjennom et kart. Tjenesten er beregnet på offentlig og privat virksomhet. Bilde: kartet; Image Source/All Over Press; fiberoptikken: REX/Stock Connection/All Over Press

Et britisk analyseselskap, Point Topic, har utviklet en tjeneste døpt Broadband Competition Map of Europe.

Tjenesten rettes mot offentlig og privat virksomhet som ønsker innsikt i hva slags bredbånd er tilgjengelig i henholdsvis byer, tettsteder og grisgrendte strøk i 1 362 fylker eller tilsvarende inndelinger i 31 land i Europa, til sammen rundt 3 000 ulike områder. De underliggende datasettene gir også grunnlag for ulike typer prognoser.

Utgangspunktet for tjenesten er det Point Topic beskriver som tredje generasjons nettilgang – også kalt superrask bredbånd og NGA for «next generation access» – med hastigheter fra 30 megabit per sekund og oppover. Dette superbredbåndet er i ferd med å ta over for vanlig bredbånd. Utviklingen er svært ujevn: Det er store variasjoner fra land til land, fra fylke til fylke i samme land, og mellom by, tettsted og grisgrendte strøk i samme fylke.

EU har satt seg som mål at NGA skal være tilgjengelig i hele EU/EØS-området innen 2020. Point Topic anslår at det vil kreve 80 milliarder euro i investeringer å nå dette målet.

Kartet og underliggende data viser at ved utgangen av 2012 hadde 54 prosent av alle europeiske hjem mulighet for å tegne abonnement på bredbånd i hastighet over 30 megabit per sekund. Det innebærer at over 40 prosent av alle europeere ikke har tilgang til slike hastigheter, mens andre kan velge mellom flere konkurrerende tilbud. Her ser man tydelig hvordan store områder i Frankrike og Italia mangler tilbud på superraskt bredbånd.
Kartet og underliggende data viser at ved utgangen av 2012 hadde 54 prosent av alle europeiske hjem mulighet for å tegne abonnement på bredbånd i hastighet over 30 megabit per sekund. Det innebærer at over 40 prosent av alle europeere ikke har tilgang til slike hastigheter, mens andre kan velge mellom flere konkurrerende tilbud. Her ser man tydelig hvordan store områder i Frankrike og Italia mangler tilbud på superraskt bredbånd.

Operatører og nettilbydere som vil være med på denne utbyggingen vil kunne bruke Point Topic-tjenesten til å undersøke hvor behovet er størst, hva slags konkurrenter som allerede er på plass, hva slags teknologi som er mest hensiktsmessige å satse på og så videre. Myndigheter på kommune-, fylkes- eller nasjonalt nivå vil kunne danne seg et bilde av nøyaktig hvordan det lokale bredbåndstilbudet er, og hvor det kan være hensiktsmessig å ty til spesielle stimuli.

Dataene omfatter hvilke operatører som er aktive, og hvilke NGA-teknologier som er på plass, fordelt på kabel, VDSL og fiber. I tillegg vises alle typer DSL samt LTE-basert mobilt bredbånd.

Det oppgis ingen pris på tjenesten, trolig fordi den vil variere fra kundetype til kundetype, og fordi Point Topic lover å arbeide nært med kunden for å skaffe fram hensiktsmessige eller ønskede tilleggsdata. Point Topic sier de tar sikte på å utvide tjenesten til å omfatte – for hver geografisk inndeling – investeringsbehov for 100 prosent NGA, faktisk nedlastingshastighet hos brukerne, dekningsprognoser, fordeling av aksessteknologi per hjem og prognoser for fordeling av aksessteknologi per hjem.