Tillater Telenor-rabatter likevel

Rabattavtalene mellom NBBL, OBOS, USBL og Telenor kan opprettholdes, og Konkurransetilsynet vil likevel ikke gripe inn slik tilsynet varslet i juni. Protester fra boligbyggelagene, og varslede tiltak fra Post-og teletilsynet for å bedre konkurransen på telemarkedet er hovedårsaken til at tilsynet lar saken ligge.

Rabattavtalene mellom de tre boligbyggelagene og Telenor Privat ble inngått i februar, men ble påklaget av blant andre Tele2, som mente at det kunne stilles spørsmål ved om avtalene representerte konkurranseskadelig atferd. Selskapet mente at volumrabatten på 600 kroner per år måtte betraktes som en rabatt på abonnementsavgiften, og abonnementsdelen av telemarkedet er ikke konkurranseutsatt.

Konkurransetilsynet delte denne oppfatningen i juni, da tilsynet varslet inngrep mot punktene i avtalen som gjaldt rabattbetingelser og bindingstid. Varselet kunne i sin ytterste konsekvens føre til at avtalenes punkter om grunnrabatten på 600 kroner og bindingstid på tre år måtte forbys.

Nå har imidlertid Konkurransetilsynet endret mening, i hovedsak som følge av tilbakemeldingene fra flere aktører, i første rekke fra boligselskapene, og som følge av planlagte regulatoriske endringer i telemarkedet.

Einar Hope sier i brevet at "Selv om tilsynet i sitt varsel fant at de konkurransemessig uheldige sider av avtalen var større enn de positive, har tilsynet hele tiden sett besparelsene som en effektivitetsmessig gunstig side ved avtalen".

Medvirkende for vedtaket har også vært at den enkelte beboer når som helst kan tre ut av avtalene. Både NBBL og OBOS har i sine uttalelser til Konkurransetilsynet understreket sterkt at de protesterer mot de inngrepene som ble varslet. NBBL sa klart fra om at dersom de foreslåtte inngrepene ble gjennomført, ville boligsamvirket bli fratatt mulighetene som lå i dereguleringen av telemarkedet, og derigjennom undergrave den reelle konkurransen som er etablert i markedet.

Forbrukerrådet var i mot et inngrep, mens både Forbrukerombudet og Telia støttet det varslede inngrepet. Det gjorde også Janco Multicom, som allerede har direkte aksess til et betydelig antall av boligsamvirkenes medlemmer gjennom kabel-TV-nettet.

Hope peker på at en rekke regulatoriske endringer er varslet, og i tillegg kommer nye samtrafikkavtaler fra 1. juli som "er betydelig reduserte og antas å bedre konkurransesituasjonen til Telenors konkurrenter og øke konkurrentenes muligheter for å tilby rabatter overfor borettslag og andre kunder".

Seksjonsleder i Konkurransetilsynet, Arve Kvåle, sier til digi.no at tilsynet i utgangspunktet ikke ser på rabatter som noe hindrer for konkurransen.

- Rabatter er en bra ting, sier han.

Selv om Konkurransetilsynet ikke gjør noen med saken nå, skriver konkurransedirektør Einar Hope i et brev til partene at tilsynet sammen med Post- og teletilsynet vil forfølge mer grunnleggende forhold i saken. Disse forholdene går på samtrafikkprisene sammenliknet med internprisene mellom Telenor Nett og Telenor Privat.

Kvåle utelukker heller ikke at saken tas opp igjen av Konkurransetilsynet, om nye momenter i saken skulle dukke opp.

Til toppen