Time Warner tapte slaget om HarryPotter.no

Stefan Hilt (22) kan fortsette å bruke domenenavnet HarryPotter.no. Han ble forsøkt stoppet av mektige Time Warner, men i Nordhordland namsrett ble stoppkravet avvist, og Hilt tilkjent saksomkostninger.

Stefan Hilt (22) kan fortsette å bruke domenenavnet HarryPotter.no. Han ble forsøkt stoppet av mektige Time Warner, men i Nordhordland namsrett ble stoppkravet avvist, og Hilt tilkjent saksomkostninger.

Mediegiganten Time Warner gikk til rettssak for å hindre den aktive bergenseren Stefan Hilt i å bruke domenenavnet HarryPotter.no. Hilt registrete domenet for over ett år siden, og har brukt sidene til å selge effekter i tilknytning til den populære serien, som nettopp kom i filmversjon.

Nå har Nordhordland namsrett avgjort at Time Warner ikke får medhold i kravet om såkalt midlertidig forføyning, noe som ville ha hindret Hilt i å bruke domenet til sin butikkvirksomhet.

Hilt tilkjennes også saksomkostninger, så Time Warner må betale ham i overkant av 19.000 kroner. Retten kan ikke se at det er fare for vesentlig skade eller ulempe for Time Warner om Hilt får fortsette sin butikkdrift på domenet. Retten mener altså det ikke foreligger såkalt sikringsgrunn.

De finner det heller ikke sannsynliggjort at det selges uautoriserte produkter fra nettstedet, men at Time Warner faktisk tjener penger på at butikken er der.

Det er heller ikke til skade for Time Warner at det ligger en lenke til Hilts nettsted Multimedia Import, på sidene. Time Warner anførte blant annet at Hilt har økonomiske problemer, og manglende vilje og evne til å gjøre opp for seg, og at det derfor må anses sannsynlig at han kan komme til å selge domenenavnet videre. Retten sjekket skattelistene, der Hilt er oppført med inntekt på 1,2 millioner og en anselig formue, og mente også at disse forholdene lå så langt tilbake i tid at de ikke kunne brukes som argument for å ta fra ham domenet.

Time Warners argument om konflikter i henhold til varemerkeloven ble heller ikke tatt til følge, dermed vinner Hilt på alle punkter.
Dommen som ble avsagt idag, utgjør nok et skritt i retning av en praksis på hvordan domenetvister vil avgjøres. Domenekonflikter har tradisjonelt vært et oppgjør mellom enorme, internasjonale selskaper som har gått etter små aktører for å sikre sine investeringer, tjene mer penger, eller kvele kritikk.


- Hilt melker Harry Potter-farsotten. Han opptrer i strid med god forretningsskikk og har brutt markedsføringsloven, sa Time Warners advokat i Norge, Anne C. Hygen, til Bergensavisen i forkant av saken.

De krevde en midlertidig forføyning som ville ha "frosset" all bruk av domenet inntil en eventuell hovedforhandling kommer opp for retten.

Hilt ble tidligere fradømt retten til å bruke domenet Playstation.no, etter at Sony anla sak mot ham. Hilt har sagt han vil anke dommen.

Time Warner kan anke til Gulating lagmannsrett innen en måned fra i dag. Advokat Anne C. Hygen var ikke tilgjengelig for kommentar da denne artikkelen gikk ut i kyberrommet.

Til toppen