Timeglasset renner ut for mange IT-selskaper

Pengene renner fortsatt raskt ut av kassen til både norske og europeiske IT-selskaper. Hvor lenge kan det vare?

Det er i en undersøkelse fra PricewaterhouseCoopers (PwC) at det slås fast at pengene fortsatt renner ut av kassen i et meget raskt tempo. Undersøkelsen dekker de 150 største dotcom-selskapene i Europa basert på markedsverdi. I mer enn halvparten av selskapene renner pengene raskere ut enn de kommer inn. I snitt hadde selskapene penger for 18,5 måneders drift, ned fra 20 måneders drift våren 2000.

23 av selskapene er i faresonen for å gå tom for kontanter allerede innen september.
I dag ble det også rapportert at ASP-selskapet Customax ASA (CMX)sliter med kontantbeholdningen. Over halvparten av kontantene forsvant i fjerde kvartal. Fortsetter selskapet med samme "burn-rate" har selskapet tom kasse i mars. Selskapet har innsett alvoret, og innsparinger og oppsigelser er satt i gang.


Oslo Børs faller også Intellinet ASA (INT) nesten 20 prosent i dagens handel. Aktører som digitoday.no har snakket med sier at årsaken er frykten for emisjon.


digitoday.no har tidligere skrevet et oppslag på mulige emisjonskandidater:
Til toppen