JUSS OG SAMFUNN

Tjener fett på å saksøke spammere

Dan Balsam tok juridikum heller enn å rive seg i håret, og driver nå antispam på heltid.

28. des. 2010 - 09:18

I 2002 fikk en viagrapost begeret til å renne over for Dan Balsam, som da arbeidet som markedsfører i delstaten California. Han begynte å samle og spore uønsket e-post og tok ut sine første søksmål mot spammere.

Seirene i retten ga mersmak, og han bestemte seg for å studere jus. I 2008 avla han juridisk embetseksamen, og har siden ikke hatt andre inntektskilder enn sine egne søksmål mot spammere. Ifølge Associated Press og Gawker.com har han hittil innkassert i overkant av en million dollar.

På sitt nettsted danhatesspam.com redegjør Balsam for flere titalls søksmål han har engasjert seg i. Han anviser også hvordan andre amerikanere som plages av uønsket e-post, kan gå fram for ikke bare å slå tilbake men også tjene penger på å gjøre det.

Ifølge Balsam er ikke USAs føderale lovgivning mot spam – CAN-SPAM Act of 2003 – spesielt forbrukervennlig. Mens europeiske lovverk krever at reklame bare kan sendes som e-post dersom mottakeren har gitt sin samtykke på forhånd, krever Can-Spam bare at avsenderen ikke skal skjule sin identitet, og at e-posten skal inneholde en ordning som mottakeren kan klikke på for ikke å motta den typen e-post i framtida. Myndighetene gjør dessuten lite for å håndheve den. I januar 2005, da den hadde vært virksom i ett år, ble det klart at USAs antispamlov ikke virket. Da var 77 prosent av all e-post spam, og 97 prosent av all spam brøt loven. Siden har spamandelen av all e-post økt til over 90 prosent.

Can-Spam-loven har en annen viktig svakhet. Ifølge Balsam er den formulert slik at den gjør det nærmest umulig for delstater å vedta strengere bestemmelser. Her finnes det ett unntak: Delstatene kan slå hardere ned på falsk og villedende reklame i uønsket e-post. California har utnyttet denne muligheten, og det er den lille paragrafen Business & Professions Code §17529.5 som danner grunnlaget for Balsams korstog.

Balsam har formulert en juridisk felle for spammere, som er gjengitt på danhatesspam.com under overskriften «No spam policy!!!».

Her slås det fast at alle som sender uønsket kommersiell e-post til enhver adresse som slutter på «danbalsam.com» derved frivillig inngår en kontrakt med Dan Balsam og forplikter seg til å overholde alle betingelsene i denne kontrakten.

Punkt 2 i kontrakten slår fast at man ved å sende slik e-post, forplikter seg til å betale en avgift på 25 000 dollar til Dan Balsam. Beløpet bes forhåndsbetalt gjennom Paypal: I motsatt fall vil Balsam sende en faktura.

Punkt 3 i kontrakten presiserer at dersom avsenderen prøver å skjule sin identitet, plikter vedkommende å betale Balsam ytterligere 10 000 dollar, for å dekke de nødvendige tilleggsutgiftene til å avdekke identiteten.

Av rettsdokumentene i en av sakene, går det fram at Balsam opererer med et hundretalls e-postadresser, slik at han fanger opp så mye spam som mulig. At han ikke synes personlig plaget av spam er blitt brukt mot ham i retten, men slike argumenter har dommerne feid til side.

Noen spammere fortsetter å sende e-post til Balsam, selv etter å ha tapt flere søksmål.

Et eksempel er selskapet Various som driver nettjenesten AdultFriendFinder.com. Balsam har vunnet fire ulike søksmål mot Various, og venter på kjennelsen i et femte. Han har igjen mottatt uønsket reklame for nettjenesten, og har følgelig varslet et sjette søksmål.

Balsams virksomhet tvinger spammerne til å søke juridisk bistand, og det finnes selvfølgelig advokater som har spesialisert seg på å forsvare spammere og trakassere Balsam på ulikt vis, selvfølgelig alltid innen lovens ramme. Balsams fremste fiende i så henseende skal, ifølge AP og Gawker.com, være Bennet Kelly. Kelly erkjenner at Balsam står fritt til å lede et korstog mot spam, men mener måten han gjør det på er et «misbruk av prosessen». Ifølge Kelly erkjenner ikke spammere skyld når de inngår forlik med Balsam. De gjør det i hovedsak for å slippe brydderiet med å måtte forsvare seg for en rett i California.

Kelly har to ganger saksøkt Balsam for å ha avdekket betingelser for inngåtte forlik, i strid med forlikenes uttrykte krav til konfidensialitet. Han opprettet også en alternativ nettside, danhatespam.com (altså én «s» i stedet for to), for å angripe Balsam. Her tapte han: Balsam hadde sørget for å registrere nettstedets navn som varemerke, og Kelly måtte la Balsam overta domenet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.