Tøffere investorer?

En turbulent vår i IT-sektoren ser ut til å ha gitt gradvis "tøffere" investorer. Selv etter gode resultater holdes ASK-kursen igjen. Samtidig straffes i hvert fall noen selskap som ikke har klart å levere.

Iterated Systems skal legge frem resultater etter andre kvartal førstkommende mandag. I løpet av fredagen falt kursen enda et stykke ned til 18,50 kroner. Selskapet har allerede levert et resultatvarsel for kvartalet. Når aksjen nå fortsetter å falle skyldes det heller fraværet av positive nyheter. Det eneste positive vi har merket oss i det siste er at Real Networks har startet leveringen av G2 som inneholder elementer levert fra Iterated (en liten kontrakt).

TTI fortsetter fallet og endte i dag som børstaper etter et fall på nok en krone (11 prosent) - ned til 8 kroner aksjen. Selskapets verdi er nå snart halvert etter børsnoteringen i vinter. En årsak til verdifallet er to styremedlemmer og en administrerende direktør som har forsvunnet ut i sommer.

Tandberg falt tilbake under 100 kroner i løpet av fredagen. Dermed ser det ut som om det foreløpig er vanskelig å få med markedet på noen kursstigning over nivået som aksjen brøt gjennom i oktober 97, før man vet mer om utviklingen til selskapets hovedkonkurrenter i USA.

Merkantildata så en stigning på nærmere ti prosent i løpet av uken. Sammen med NetCom har Merkantildata holdt sektoren opp denne uken og faktisk gitt en stigning på 4 prosent i indeksen. Også ARK har vist en meget sterk utvikling, som fortsatte fredag med en oppgang på 2 prosent.

Visma legger frem resultater mandag. Aksjen har hatt en sørgelig utvikling i sommer etter at det ble varslet om dårlige resultater i Visma Business i Sverige. At selskapet har fått på plass en strategisk viktig avtale med Shipnet har ikke kunnet vei opp for problemene i eksisterende virksomhet.

Av programvare-selskapene er det kun Provida som kan vise til en virkelig god utvikling, og kursen steg ytterligere 1,8 prosent fredag.

Det ser dermed ut som om markedet i sommer gradvis har blitt mindre interessert i å satse på aksjer som på papiret kan ha en lysende fremtid - og i større grad vekter seg inn i de selskapene som i dag er etablert i sine respektive sektorer, kan vise til voksende inntjening og ikke har spesielt høy teknologi-risiko.

Til toppen