Toga.com fikk yaTack til fusjon

Det norske e-handelsselskapet yaTack fusjonerer med Toga.com. Sammen skal de bli det ledende netthandelsselskapet i Norden. Men svenskene får ikke hovedkontoret og dermed får styreforman Stig Herbern gleden over å ha "norsket" noe så svensk som en e-handelsbedrift...

Styreformann i yaTack, Stig M. Herbern, er kjempefornøyd. Han har fått svenske Toga.com med på å bli fusjonert inn i yaTack, hvor han selv er styreformann. Dermed blir det største e-handelsselskapet i Norden på norske hender, ikke svenske.

Dagens eiere av Toga får 46 prosent av aksjene i selskapet, mens yaTack sine eiere får resterende 54 prosent.


- Denne fusjonen gir yaTack og Toga.com en enestående posisjon i det nordiske markedet, sier administrerende direktør Helge Røstad. Ikke lenge etter at han hadde overtatt sjefsstolen i selskapet etter Hans Christian Qvist "kjøpte" Røstad det svenske e-handelselskapet. Noe som for en stund siden ville vært umulig.
Les mer om lederskiftet i yaTack:
yaTack fikk ja takk fra Røstad
Nå tror han og resten av ledelsen i yaTack at denne fusjonen vil bli som en magnet på andre selskaper som vil slå seg sammen.


- Det er store kostnadsreduksjoner i dette. Vi vil få en større innkjøpsmakt, og dermed bedre priser. Vi vil få en større kundemasse og en sterkere organisasjon, sier Røstad som er valgt til administrerende direktør for det sammenslåtte selskapet.

Fusjonen mellom Toga.com og yaTack skal også hindre at selskapet trenger å hente mer penger i kapitalmarkedet for å klare driften.

- Vi har 115 millioner kroner i kassen nå, og det er tilstrekkelig for å drive frem til en overskuddssituasjon, sier Stig Herbern, styreformann i yaTack. Selskapet sa på en pressekonferanse mandag at en positiv kapitalstrøm ville komme i løpet av første kvartal 2002.

yaTack og Toga.com vil sammen ha en kundebase bestående av 330 000 kunder, noe selskapet håper de skal kunne trekke mer ut av. Selskapet forventer også en kraftig vekst i omsetning fremover. - Første kvartal i år hadde vi en omsetning på 4,1 millioner kroner, mens vi i andre kvartal hadde en omsetning på 9,5 millioner, sier Herbern som mener det er sterk vekst i markedet - mer enn det mange tror.

Toga.com har i dag sterk fokus på produkter som klær og kosmestikk samt livsstilsvarer. yaTack har hatt en sterkere fokus på elektronikk. Selskapet mener at produktkategoriene vil utfylle hverandre godt og at selskapene er svært så komplementene.

Men Røstad ser ikke bort ifra at det vil bli kutt i arbeidsstokken og oppsigelser som følge av fusjonen. - Det er ikke klart hva eller hvor. Men det er mange funksjoner som kan samles, sa han på konferansen i dag.

Det tok bare ti dager før selskapene møttes til innledende forhandlinger til de ble enige om en avtale. Hele fusjonsprosessen skal være unnagjort innen en tre ukers tid.

Målet fremover er å komme på børs, enten i Norge eller Sverige (eller begge steder). Det tas sikte på å få denne noteringen gjennomført innen første halvår i 2001.

Til toppen