Toget går uten Norge

Toget går nå, men mye tyder på at Norge neppe vil inneha førerposisjonen innen mobilt Internett.

I et foredrag i regi av Internet World Norway på Rica Sjølyst igår sa administrerende direktør Tron Kleivane i Nordic Wireless AS at hvis vi skal satse på mobilt Internett, må det gjøres nå. Utviklingen innen trådløst er fortsatt i et tidlig stadium og det må satses nå for at vi skal ta del i veksten. Toget står på perrongen nå, men Norge vil neppe spille en signifikant rolle i utviklingen, sier Kleivane:

- Norden og Norge er godt posisjonert. Vi har en moden industri, kompetente mennesker og USA er på etterskudd i satsingen på trådløst. Forholdene skulle ligge vel til rette for å skape en posisjon innen dette segmentet, men dessverre stiller også Norge med flere handicap, sa Kleivane.

Kleivane fokuserte på den sterke kompetansen som finnes i mange forskningsmiljøer i Norge, men at det er flere hindre som må passeres for å dra bedre nytte av denne kompetansen:

- Jeg vil først og fremst trekke frem frykt for visjoner og globale ambisjoner. Vi tenker for tradisjonelt og oljen gir oss en sovepute. Veldig lite av det vi driver med i Norge er lite internasjonalt rettet, det fokuseres mer på å bevare sin posisjon i Norge (eller Norden). Se på Sonera, de gjorde om strategien for noen år siden og satset globalt. Nå spiller de ball med de store. I Norge mangler vi fremsynte lokomotiver til å trekke oss oppover. Telenor kunne vært et lokomotiv, men dessverre har store verdiene blitt forringet de siste årene ved manglende satsing, sa han.

Kleivane unnlot heller ikke å trekke frem rammebetingelsene:

- Det etablerte Norge er ikke på banen. Det er særlig innvandringsstopp av kompetente mennesker, dårlig tilrettelagte opsjons-
betingelser, uforutsigbar skatt, lite forsking og utvikling og lite realfag i skolen som er de største hindrene. Dette fører til at det er altfor mange "salgsselskap" blant IT-selskapene i Norge.

Også langsiktig kapital er en faktor som er mangelvare i Norge:

- Det er mange Petter Smart'er i Norge, men ingen trekker sammen industrielt. Se på Wallenberg i Sverige. De tenker globalt, blant annet har de opprettet et fond på 300 millioner dollar sammen med Ericsson for å satse på trådløst. De tenker langsiktig, avsluttet Kleivane.

digitoday.no får også bekreftet fra flere som jobber med corporate-oppdrag i norske meglerhus at mangel av langsiktig kapital er en viktig mangel for å løfte IT-næringen. Kulturforskjellen mellom Norge og Sverige er først og fremst at det er mye mer risikovillig kapital i Sverige, og at de tenker mer globalt og er mer langsiktig. Det tar lang tid fra unnfangelse av ideen til kommersialisering og da er det viktig med langsiktig kapital.

digitoday.no hadde i forrige uke flere oppslag om nyskapning og rammebetingelser for IT-næringen i Norge:

Les også:


SND bør satse på clustere
Opsjonsbeskatningen hemmer nyskapning
SND med håndjern
Humankapital viktigst, deretter rammerbetingelser
Innsidebørs hemmer nyskapning
Andersen Consulting: - La oss lage clustere!
Lite nyskapning i Norge
Soveputens tyranni

Til toppen