Toppledere tror ikke på IT

Toppledere ser på IT som våpen for å skape vekst - IT er en bremsekloss, mener mange, viser et Gartner-studie.

Toppledere ser på IT som våpen for å skape vekst - IT er en bremsekloss, mener mange, viser et Gartner-studie.

Analyseselskapet Gartner slår gjennom eget analysearbeid og konklusjoner fra andre studier fast at alt for mange toppledere har et negativ syn på IT. I motsetning til IT-bransjens påstander om at IT er et våpen for å skape konkurransekraft, ser mange toppledere på IT som det motsatte - en bremsekloss for endring i organisasjonene.

Dette har ikke mange IT-sjefer tatt inn over seg, mener Gartner. IT kan bidra til å øke kokurranseevnen, men IT-sjefer må bli flinkere til vise hvordan IT kan gjøre dette.

Nå er veksten tilbake i branjen og mange IT-sjefer tror dette endelig vil føre til økte budsjetter.

Gartner har slått sammen resultatene fra fem analyser fra GartnerG2, Gartner EXP, Forbes, IBM og EIU som alle kom i fjor eller i år. Hver av undersøkelsene har intervjuet en lang rekke toppledere om IT-bruk.

Konklusjonen er at toppledere forstår at IT er viktig, men forstår ikke at det er en viktig kilde til konkurransekraft, særlig for kvalitetssikring og kundekontakt. Bedt om å rangere virkemidler til økt konkurranseevne, rangeres IT til plass 6 og 7 i en Gartner og en Forbes-analyse. Bare 9 prosent av toppledere tror det er lett å bruke IT for å skape vekst.

Men Gartner påpeker at alle tiltak topplederene mener gir vekst, forutsetter støtte fra tilrettelagte IT-systemer - enten det er samarbeidsverktøy, designsystemer, CRM eller lagerstyring.

Det viktige undersøkelsene avdekker at hele 40 prosent av toppledere mener at IT bremser eller er et hinder for endringer.

De fleste toppledere gir derfor IT lav prioritet. Da IBM ba toppledere score ti kategorier ut fra viktighet for sine selskaper, var det bare 10 prosent som valgte IT og IT endte dermed opp fjerde sist. Også i Forbes-studiet endre IT langt ned på prioritetslisten.

Toppsjefer har tilsvarende begrenset tiltro til sine IT-sjefer. IT-sjefer skyr risiko i stedet for å være offensive, synes toppsjefer og tar dem derfor ikke med i strategi-diskusjoner. Dette viser både Garter og Forbes-undersøkelsene.

Mange IT-sjefer forstår ikke toppledelsen manglene vektlegging på IT, mener Gartner.

Gartner tror mye av de negative holdningene til IT stammer fra eldre og lite fleksible systemer. For å øke investeringsviljen i IT, har analyseselskapet satt opp en liste over oppgaver IT-sjefer bør gjøre.

- IT-sjefer bør først sjekke opp ledelsen i selskapets holdninger til IT. Gjør en realistisk analyse av hvilke møter man blir innkalt på og hvilke beslutninger man blir tatt med på. Dette gir en god pekepinne

- Kartlegge konkrete misnøye toppledelsen har med selskapets IT-systemer

- Lage budsjetter for å rette og øke fleksibiliteten

- Bli enige om et "IT-fleksibilitets-budsjett"

Her kan du lese IBM Global CEO Study 2004

Til toppen