Tore O. Sandvik: - Norge er slett ikke noe U-land!

Næringsdepartementes statssekretær og eKoordinator, Tore O. Sandvik, tar til kraftig motmæle mot påstandene om at Norge ikke har gode rammevilkår for kunnskapsindustrien. Nå er han mektig lei "gnålet" om at Norge er et U-land.

Statssekretær og eKoordinator i Nærings- og handelsdepartementet, Tore O. Sandvik, er mektig lei klagesangen fra IT-bransjen og næringslivet om altfor skatter og avgifter.

I tirsdagens digitoday.no gikk konsulentbransjen og og BI-rektor Torger Reve knallhardt ut mot momsreformen. Flere mente at dette ville få til dels alvorlige konsekvenser for bl.a. IT-konsulentene.
Sandvik er på ingen måte enig i kritikken.


- I fjor var Norge på topp i Europa hva angår nyetableringer av bedrifter per capita, sier Sandvik. Han mener man må se sammenhengen i den norske skattesystemet sammen med den næringspolitiske politikken som føres.

- Norge ligger på topp i de alle fleste undersøkelser om både tilkobling mot nettet og teknologi. Det er ikke slik at rammevilkårene i Norge er dårligere enn andre steder, sier Sandvik.

Han forteller at man gjerne kan sammenligne seg med andre land, som for eksempel India, et land statssekretæren selv besøkte for kort tid siden.

- Men Norge er en velferdsstat. Vi vil ha arbeidsmiljølov og etterutdanning og de andre elementene en velferdsstat innebærer, sier Sandvik og peker på eNorge-planen.

Denne planen har fått endel kritikk fordi mange mener den ikke inneholder noen spesifikke næringspolitiske mål, som blant annet EUs eEurope-plan byr på.
Denne kritikken er uberettiget, mener Sandvik:

- Man må se dette i sammenheng. Å satse på utdanningssektoren, som eNorge-planen sier mye om, er helt grunnleggende for næringsvirksomhet og kunnskapsindustrien, sier han.

Statssekretæren trekker mellom annet fram helsenett-prosjektet som ligger innbakt i eNorge-planen. Dette er tanker som vil bidra til besparelser for helsevesenet på opptil én milliard kroner året, skal en tro regjeringens egne overslag.

- Det stadige gnålet om av vi er et U-land innen kunnskapsøkonomien blir bare for lettvint, sier Sandvik som mener at man må innfinne seg med at Norge har skatter og avgifter.

Les mer om den nye momsen på digitodays oppslagsside.

Til toppen