Tore O. Sandvik svarer Høyre

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Tore O. Sandvik kom med flengende kritikk av Høyres IT-politikk, noe som førte til at Høyre kritiserte tilbake, og kalte Sandvik "desperat." I dette leserinnlegget svarer Sandvik på kritikken.

Ivar Kristiansen prøver å vri seg unna det faktum at Høyre er fraværende på den IT-politiske arenaen. Videre prøver han med karakteristikker av undertegnede å underslå det faktum at det ikke er sammenheng i Høyres økonomiske politikk.

Du trenger ikke mye fantasi for å forstå at når det blir over 40 mrd kroner mindre i den offentlige pengepungen, så blir det også mindre å bruke, enten det er på skole, etterspørsel etter bredbånd, sykehus eller barnehager. Høyre vil straffe de som er så frekke å bli syke for å dekke noe av skattekuttene, og utsette norsk økonomi for økt press og fare for renteoppgang, men fortsatt mangler Kristiansen penger!

Høyres konkretiserte personskatteløfter beløper seg til 27 milliarder kroner med svært usosiale fordelingsvirkninger, for eksempel 93.000 kroner i gjennomsnittlig lettelse til personer som tjener over 600.000 kroner og en ussel tusenlapp til lavtlønte (som forsvinner i økte barnehage- eller SFO-priser, eller som straff for å bli forkjølet).

27 milliarder kroner er til sammenligning like mye som staten i dag bruker på for eksempel:

a) universiteter, høgskoler, studiefinansiering og voksenopplæring: omlag 22 milliarder, eller...
b) barnetrygd, kontantstøtte og tilskudd til barnehager: omlag 22 milliarder, eller...
c) statlige overføringer til sykehus og andre spesialisthelsetjenester (helsevern): omlag 24 milliarder, eller...
d) forsvaret: omlag 27 milliarder.

Og fortsatt mangler over 13 milliarder (og Dagbladet melder i dag at Høyre egentlig mener 76 milliarder i skattelette)!

Beruset av medgangen overbyr nå - til alt overmål - den ene etter den andre Høyre-politikeren oss på de fleste områdene.

Kristiansen mener fornyelsen av offentlig sektor går for tregt. Sannheten er at på ett år er tempoet økt betraktelig, selv om mye gjenstår. Arbeidet med fornyelse er gjennomført med kraft. Regjeringen har i løpet av kort tid greid å få på plass en rekke store reformer:

  • Sykehus- og fastlegereformene - som vil gi et bedre helsetilbud til hele befolkningen
  • Forvaltningsreformen og døgnåpen forvaltning - som styrker demokratiet og gir en mer tilgjengelig offentlig sektor
  • Politi- og domstolsreformene - som styrker rettsvesenet og som vil gi oss flere politifolk i gatene
  • Forsvarsreformen - som vil gi oss et sterkere og mer moderne forsvar
  • Kvalitetsreformen i høyere utdanning - som vil gi studentene bedre muligheter og institusjonene økt handlefrihet

I budsjettene blir det satset mer på kommunene enn noen gang, og det er gjort et krafttak for å styrke boligbyggingen. Samtidig ruster vi opp og fornyer statens eierskap i næringslivet, og det er gjennomført viktige reformer i norsk olje- og gasspolitikk.

Til slutt: Høyres opptreden i media om moms siden statsbudsjettet i oktober, gir inntrykk av at partiet er mot moms på tjenester. Det faktiske forhold er at Høyre aldri har vært mot moms på tjenester, med unntak av reiselivstjenester som det da heller ikke blir moms på. Utvalget som foreslo moms på tjenester ble nedsatt av Willoch-regjeringen i 1985, og ledet av tidligere Høyre-statssekretær Kjell Storvik.

Høyre er derfor ikke troverdig i sitt korstog mot momsreformen - det er jo de selv som har foreslått den!

Tore O. Sandvik
Statssekretær
Nærings- og handelsdepartementet

Vær med på diskusjonen du også. Bruk digitodays debattforum
Til toppen