Trådløs kommunikasjon skal redde liv

Utrykningspersonell og leger skal bruke trådløs kommunikasjon og lommedata for å få oversikt ved store ulykker. Om Sintef får det som de vil.

Forskere ved SINTEF Tele og Data har utviklet et system som skal gi bedre oversikt over de sårede i en katastrofesituasjon eller ved store ulykker.

Systemet, kalt FieldCare, går ut på å gi hver av de skadede en liten elektronisk dings, som kommuniserer med en lommedata, som igjen står i forbindelse med en operasjonsleders laptop på skadestedet.

Systemet er tenkt brukt ved ekstra store ulykker. Problemet i situasjoner som dette er å systematisere og videreformidle informasjonen effektivt, slik at redningsarbeid og medisinsk oppfølging går så strømlinjeformet som mulig.

FieldCare sørger for trådløs, effektiv kommunikasjonsflyt mellom medisinsk personell, transportmedarbeidere og sykehus, så behandlingsleddet kan ta stilling til mobilisering og hva som trenges av nevrologer og operasjonsstuer, skriver Gemini (åpner i nytt vindu).

Sintef mener de har et fortrinn over andre slike løsninger som utvikles. Ved å koble sysstemet sammen med et teknologi fra prosjektet Parat, mener de å kunne få overtaket. Parat-prosjektet har kommet opp med en ørepropp med minihøyttaler og to mikrofoner, som skal være ekstremt effektivt for kommunikasjon i miljøer med mye støy. Den ene mikrofonen sitter på innsiden av øreproppen, den andre på utsiden.

- Kombinert med PDA-en kan det medisinske personellet kommunisere fritt med kolleger og koordinator, sier Joe Gorman ved SINTEF. Han tror FieldCare

etter hvert også kan utvides til å omfatte sikkerhet, tilpassede informasjonssystemer og trådløse sensorer.

- Det finnes kommersielle sensorer i dag som kan måle temperatur og blodtrykk på en pasient. Utfordringen er å få også disse signalene overført trådløst inn på en datamaskin, sier han til Gemini.

Til toppen