Transportnæringen kaster seg på B2B

Transportnett AS satser på en markedsplass for kjøp og salg av transporttjenster i Norge, men med europeiske ambisjoner senere.

Også transportnæringen kaster seg på B2B markedet. Transportnett AS satser på å koble transportører med ledig kapasitet og transportkjøpere:

- Transportmarkedet er veldig fragmentert og det er følgelig vanskelig for transportkjøperen å få oversikt. I tillegg er det svært mye ledig kapasitet på transportmarkedet; ifølge Statistisk Sentralbyrå var det så mye som 35 prosent tomkjøring i 1999. Konkurransen er stor og marginene lave, selv store transportilbydere har problemer med lav inntjening. Som en følge av fragmenteringen er det svært vanskelig å finne en tilbyder med den beste løsningen på pris og service i markedet, sier Øystein Worren, daglig leder i Transportnett AS, til digitoday.no.

- Vi sikter kun på B2B markedet (business to business); Transportnett har skapt en markedsplass for salg og kjøp av transporttjenester samt en database over tilbydere i Norge. Her finner bedrifter som skal frakte varer, i Norge eller internasjonalt, en transporttilbyder ved å legge inn en ordre på våre sider. Transportselskapene legger inn anbud på frakten, på denne måten får man satt vareflyten i system og man får reduserte transportkostnader og høyere inntjening for transportøren. Vi henvender oss både til alle transportmarkedene og transportmåter som vei-, sjø- og flytransport. Målsetningen vår er å skape ikke bare en ren markedsplass, men et verktøy som vil være nyttig i den daglige driften for både transportbrukere og tilbydere. Vi vil skape en referanseside for alt som omhandler i Norge, fortsetter Worren.

Tjenesten har allerede eksistert noen måneder.

- Siden ble lagt ut på Internett i april og vi har hatt sterk vekst på bruk og trafikk, spesielt den siste måneden (+260%). Vi har daglig flere transaksjoner gjennom siden og ser at tidligere brukere kommer tilbake gang på gang, og vi mener at produktet skaper verdi for medlemmene.

Tjenesten er per dags dato gratis, men snart vil Transportnett kreve abonnement fra transporttilbyderne:

- Vi samler aktørene for å sikre en bedre matching mellom aktørene. Foreløpig er det gratis å registrere seg og bruke siden for både transportbrukere og transporttilbydere. På sikt vil vi ha en abonnementsordning for transporttilbyderne, men løsningen forblir gratis inntil videre. Til nå har vi brukt egeninnskutte midler og har nok penger til å drive siden gratis lenge enda, vi holder et edruelig kostnadsnivå, sier Worren.

Worren er optimistisk med tanke på fremtiden:

- Transportbransjen har en totalomsetning i overkant av 30 milliarder kroner per år bare i Norge. Hos Transportnett representerer de registrerte transportørene omtrent 50% av totalomsetningen eller ca. 20 000 biler. Vi mener verdiene vi tilfører våre kunder overstiger den fremtidige abonnementsavgiften, slik at betalingsvilligheten for disse tjenestene er tilstede. Vi kalkulerer med tosifret antall millioner i inntekter innen 12-24 måneder, og vi vil løfte konseptet ut i andre deler av Europa innen kort tid, avslutter Worren.

Til toppen