Tror på bredbånd over strømnettet

Post- og teletilsynet advarer mot teletjenester over strømnettet. Viken Energi fortsetter utbygging og testing uten å bekymre seg.

Post- og teletilsynet advarer mot teletjenester over strømnettet. Viken Energi fortsetter utbygging og testing uten å bekymre seg.

- Vi kan ikke nekte dem å bygge, men om målingene viser at strålingen er over grensene for det tillatte, kan vi gripe inn etterpå, sier Knut Bryn.

Bryn er avdelingsdirektør i Post- og teletilsynet (NPT) som nylig gikk ut og sa at kraftnettet ikke er egnet til teletjenester.


Det kunne vært et alvorlig tilbakeslag for aktører som for eksempel Viken Energinett som satser på å tilby heftig internettilgang gjennom strømnettet.

- Vi registrerer hva de sier, men det er ingenting nytt i den kommentaren, sier Vikens prosjektleder Knut Kårhus til digitoday.no.

Strålingen fra kraftledninger som også frakter teletrafikk forstyrrer andre elektriske apparater, mener NPT. Signalnivået må ned mellom 30 og 35 dB i forhold til de prosjektetne NPT hittil har sett, ellers kan det hende de går inn og krever dem stengt.

- De baserer seg på målinger som ble foretatt i en pilotstudie vi gjorde høsten 2000, kommenterer Kårhus.

- De målingene ble dessuten gjort på luftledninger, med gammelt utstyr. Det ble også foretatt en ekstremmåling hvor ytelsen ble presset til maks - men dette ble jo ikke gjort for at resultatene skulle behandles som normalverdier.

Han mener det har skjedd mye på utviklingssiden siden den gang, og legger til at produsenten som leverer utstyr til Viken, Ascom er klare til å "trykke på knappen" for masseproduksjon.


- Andre større selskaper i Europa er iferd med å rulle ut PLC (powerline Communications) i stor stil. kraftselskapet RW i Tyskland har potenielt 10.000 kunder i sitt pilotprosjekt, forteller Kårhus men innrømmer at det fortsatt er endel uavklarte spørsmål omkring strålingen. Han regner imidlertid med at de vil ligge innenfor de grenseverdiene som settes.

I Europa skal disse bestemmes av standardiseringsorganisasjonene CENELEC, CEN, ETSI og CEPT.

Post- og teletilsynets Bryn tror gjerne at teknologien kan utvikles, men etaten syntes det var viktig å si fra hva konsekvensene kan bli om dét ikke går så bra.

Til toppen