Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Tror på Google-avtale over sommeren

EU ser fram til bedre konkurranse innen søk.

EUs konkurransekommissær Joaquin Almunia har varslet at et eventuelt forlik vil kreve mer av Google enn det amerikanske FTC godtok rett over nyttår.
EUs konkurransekommissær Joaquin Almunia har varslet at et eventuelt forlik vil kreve mer av Google enn det amerikanske FTC godtok rett over nyttår. Bilde: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images/All Over Press

Reuters og Business Week refererer begge fra en presseorientering som EUs konkurransekommissær Joaquin Almunia holdt i dag i Paris om saken mot Google rundt konkurranseforholdene innen markedet for søketjenester.

For tre uker siden leverte Google et detaljert utkast til et mulig forlik for å avverge en formell antitrustsak fra EU-kommisjonen. Innholdet i dette dokumentet har ikke lekket, og det knyttet seg stor spenning til hva Almunia ville si i dag om forholdet mellom Google og EU.

– Det kan være mulig å oppnå enighet over sommeren. Vi kan se på dette som en mulig tidsfrist, sa Almunia.

Konkurransekommissæren presiserte at «tidsfristen» – i praksis en antydning om at forliket kan sluttforhandles innen jul – er avhengig av enighet ikke bare mellom Google og EU-kommisjonen. Forliket må også tilfredsstille de tolv selskapene – hvorav Microsoft – som leverte den opprinnelige klagen på Googles opptreden i søkemarkedet.

Rett over nyttår henla den amerikanske konkurransemyndigheten FTC (Federal Trade Commission) en tilsvarende sak mot Google, i en avgjørelse som ble tolket som en seier for Google (se – Lærte av Microsofts tabber). Så kom det fram at Google hadde gitt etter på vesentlige punkter, blant annet i forbindelse med en patentstrid med Microsoft (se Trekker patentkrav mot Microsoft). I et intervju med Financial Times noen dager seinere, kom Almunia med uttalelser som tydet på at EU kjører en tøffere linje overfor Google enn FTC.

Striden gjelder ikke Googles basistjeneste, men spesialtjenester for søk etter for eksempel reise og restaurant, der selskapet anklages for utilbørlig opptreden og for påstått konkurransevridende avtaler med annonsører og utviklere.

Les mer om: