Trusler mot Redd Barnas barneporno-prosjekt

Redd Barna vil at Kripos skal ta over mer av barnepornoprosjektet på Internett, Children@risk. Trusler mot staben og hardt arbeidspress er to av grunnene.

Redd Barnas barneporno-prosjekt Children@risk går nå inn i en ny fase.

- Children@risk er ikke over, og det ønsker vi heller ikke. Men etter vurdering med prosjektleder, har vi kommet til at vi ønsker at mer av ansvaret skal over på Kripos, sier generalsekretær i Redd Barna, Gro Brækken til digi.no.
Prosjektleder Jeanette Åsli vil ikke kommentere saken på annen måte enn at hun "har fått beskjed om" at hun ikke lenger skal arbeide med Children@risk.


- Jeanette skal ha en stor del av æren for at prosjektet er blitt så omfattende som det er. Hun bør berømmes for sin enorme innsats. Men vi har i lengre tid ment at det å ha et slikt ansvar er en for tøff belastning. Det er jo kriminalsaker det dreier seg om, økonomisk kriminalitet på linje med narkotikaindustrien, sier Brækken.
Redd Barna skal ikke trekke seg helt ut av prosjektet, om de får det som de vil. De vil fortsatt "vaske" og anonymisere alle tips som kommer inn, før de eventuelt videresendes til politiet.


- Men det er klart at det bør over i det offentlige. Dette er en enormt stor belastning på staben, de er blant annet utsatt for trusler fra forskjellige miljøer, sier Brækken til digi.no.

Hun håper på en avklaring i nærmeste fremtid. Redd Barna og Kripos skal snart møtes for å diskutere hvilke former prosjektet skal få i fremtiden.

Children@risk mottok ifjor mer enn 7.000 tips om barnemishandling og barneporno, og Kripos er svært fornøyd med samarbeidet. De opplyser at de gjerne vil fortsette samarbeidet, men at det må diskuteres i hvilken form det skal foregå.

- Vi har fått mye verdifull informasjon gjennom prosjektet - informasjon som vi har kunnet bearbeide og videreformidle, og som har ført til at vi har tatt folk som har drevet med nedlasting og omsetning av slikt materiale, sier Kripos-sjef Arne Huuse til digi.no.

Spesialetterforsker Lars Kvinnegard, som har jobbet tett opp mot Redd Barna i dette prosjektet, understreker at organisasjonen er svært viktig i arbeidet mot barneporno.

- Redd Barna har sitt kontaktnett over hele verden, som fører til mye god informasjon om hva som rører seg neste hvor som helst. Hvis det ikke hadde vært for dem, ville vi ha måttet bruke en god del tid og energi på å opprettholde og vedlikeholde den oversikten. En annen faktor som gjør at prosjektet har fått så mye respons, er at folk synes det er lettere å forholde seg til Redd Barna enn til politiet, mener Kvinnegard.

Til toppen