Trustix kutter staben

Trøndersk IT-industris drillpike, Linux-firmaet Trustix, må kutte i staben. Åtte medarbeidere må gå, grunnet manglende lønnsomhet og generell nedgang i IT-bransjen.

Trøndersk IT-industris drillpike, Linux-firmaet Trustix, må kutte i staben. Åtte medarbeidere må gå, grunnet manglende lønnsomhet og generell nedgang i IT-bransjen.

Programvare-pitbullen Trustix har vunnet heder og ære over hele planeten med sine sikre Linux-løsninger. Men det hjelper ikke så mye når det er røde tall i boka - nå må åtte av selskapets vel 40 ansatte i Trondheim ta sin Red Hat og gå.

- Bakgrunnen er at vi er fortsatt et vekstselskap som ikke har oppnådd lønnsom drift. Og siden vi ikke har lønnsom drift enda må vi tilpasse kostnadssiden til inntektssiden, og på grunn av den generelle økonomiske situasjonen både i Norge og verden forøvrig, tok det litt lenger tid å bli lønnsomme enn vi hadde planlagt, sier administrerende direktør Håvard Wollan.

Wollan regner med å oppnå lønnsom drift i løpet av 2002, og selskapet vil etter hvert også omfordele ressursene internt.

- Reduksjonen er først og fremst på utviklingssiden, vi har hittil hatt 70-80 prosent av ressursene våre på utvikling, tung engineering. Siden 1997 har vi bygd opp det som i dag er en tung teknologibase, så nå har vi mest behov for å styrke markedsførings- og salgsiden av selskapet, forteller han.

Trustix hadde bra salgsvekst i første halvdel av fjoråret, mens det i tredje kvartal begynte å butte imot.

Til toppen