Trygg Netthandel - kanskje til våren!

- Vanlige kunder vil ikke kunne bruke SET (standard for sikre elektroniske transaksjoner) før en gang ut på våren, sier Mads Indrehus i Sparebanken NOR.

Prosjektet Trygg Netthandel til Bankenes Betalingssentral (BBS) er det alle nevner som utslagsgivende for at nordmenn flest skal kunne handle trygt på Internettet. Prosjektet har fått sine egne websider under BBS, og tar sikte på å tilby SET til kundene til Kreditkassen, Sparebanken NOR og Gjensidige Bank.

På websidene heter det blant annet:

"BBS er blitt en viktig aktør i arbeidet med å bygge systemer for trygg handel over internett. Den nye standarden for trygg handel over internett (SET) baserer seg på et system som gjør om informasjonen om betalingstransaksjonen til en ugjenkjennelig kode.

I tillegg til dette er det viktig at det stedet du handler på over internett ikke er en fiktiv bedrift. Det deles derfor ut et sertifikat til de butikker og bedrifter som har online-betalingssystemer, som bekrefter at de er reelle og seriøse bedrifter. Dette sertifikatet skal utstedes av en nøytral part - i dette tilfellet BBS.

Fra våren 1998 blir BBS dermed et viktig bindeledd mellom kortbruker, butikk/bedrift og bankene."

17. juni sendte BBS ut en pressemelding om Trygg Netthandel med overskriften "Norge i front med sikre betalinger over internett". Her ble det forkynt "BBS først i Norge og nummer 2 i Europa med SET-løsning for både VISA og EuroPay/MasterCard", selv om det litt seinere i samme avsnitt sto at "BBS kommer i den nærmeste fremtid til å levere løsninger til den pilot-lanseringen av SET-baserte betalingstjenester som Kreditkassen, Gjensidige Bank, Sparebanken NOR, EuroPay Norge og Visa Norge sammen går i gang med til høsten." Og det heter videre: "Først etter en nærmere evaluering av erfaringene blant et begrenset utvalg brukere, vil de tre bankene ta stilling til når de tar skrittet til en full lansering."

Mads Indrehus i Sparebanken NOR bekrefter den siste opplysningen.

- Pilotprosjektene vil engasjere noen hundre kunder. Vi må nok vente til våren før vi kan tilby SET til vanlige kunder. Det kan bli mars og det kan bli mai. Noe utover det kan jeg ikke si.

Prosjektet Trygg Netthandel bygger på programvare fra GlobeSet, den leverandøren som er kommet lengst i SET-godkjenningsprosessen.

- Løsningen vil omfatte tilbud til alle aktører, altså både kjøpere og butikker, sier direktør for forretningsutvikling i BBS Odd Erling Håberget. - Når det gjelder hva kunden bruker, er det eneste som teller at programvaren er SET-godkjent. Når Microsofts elektroniske lommebok godkjennes, vil den kunne brukes på lik linje med GlobeSets.

BBS-løsningen gjelder både EuroCard og Visa. Hvis du har EuroCard kan du allerede i dag bestille din SET-godkjente elektroniske lommebok fra Europay Norge. Europays nettsted har en oversikt over et tjuetalls norske nettsteder som har SET som betalingssystem - du kan kjøpe blant annet datautstyr, bøker og operabilletter.

- Jeg tror tallet på tilbydere vil utvides når Trygg Netthandel kommer på lufta, sier Jørgen Myhrer i Europay. - Men jeg vil ikke gi noen prognoser. De riktig gode norske brukerstedene har vi ikke sett ennå. Jeg tror det lave nivået på elektronisk handel i Norge skyldes mer hva som tilbys enn betalingsløsningene.

Myhrer mener logistikk vil spille en sentral rolle.

- Når det gjelder dagligvarer kan folk tenkes å gå med på å betale en femtilapp ekstra for å slippe å dra til butikken. Men du kan ikke bare la varene ligge foran inngangsdøren. I England kjøres det et prosjekt der det er satt ut store kjøleskap som kundene har nøkkel til.

Det er med andre ord mange faktorer som til sammen bidrar til at ting tar tid, også på Internettet. Det er kanskje et tegn på en viss grad av modenhet, at alt ikke går så raskt som de ivrigste av oss hadde håpet.

Til toppen