Tusener av Unix-applikasjoner kan kjøres på Mac OS X

Apple har et prosjekt som skal gjøre det mulig å kjøre X11-applikasjoner under Mac OS X, samtidig med vanlige Mac-programmer.

Prosjektet X11 for Mac OS X tilbyr en gratis offentlig beta av et verktøy som har potensialet til å mangedoble tallet på applikasjoner som er tilgjengelig under Mac OS X. I dag skal 5000 applikasjoner være tilgjengelig for Apples nye operativsystem. X11 har mange flere.

I forhåndsomtalen heter det at X11 for Mac gjør det mulig å kjøre X11-applikasjoner samtidig med OS X-applikasjoner, og blant annet klippe og lime mellom Mac-vinduene og X11-vinduene. Verktøyet kan også brukes til å porte Linux- og Unix-applikasjoner til Apples operativsystem.

X11-grafikken kan dra nytte av den samme maskinvareakselerasjon som Apples Quartz-system tilbyr sin "egne" applikasjoner.

Problemet med at X11-applikasjoner fordrer mus med tre knapper, er ikke noe problem. Løsningen er å kople en tre-knappet USB-mus til maskinen - den vil virke uten videre.

Det er først og fremst profesjonelle brukere som kan dra nytte av X11 for Mac, presiserer Apples markedsdirektør for profesjonelle applikasjoner, Dave Edwards. Mens mye av Apples øvrige programvaresatsing gjelder forbrukere, gjenspeiler X11 for Mac selskapets behov for å nå flere brukere i yrkeslivet, og framstille Mac som en verdig konkurrent til tradisjonelle Unix-arbeidsstasjoner.

Til toppen