TV 2 får sende fotball på Internett

Selv om Norges Fotballforbund fikk medhold i byretten i saken om TV 2s fotballsendinger, kan TV-kanalen fortsatt sende fotball på Internett.

Mandagens kjennelse gav Norges Fotballforbund (NFF) medhold i at TV 2 ikke kan utvide sine treminutters rettigheter ved å klippe sammen ulike versjoner av grunn-materialet, slik de har gjort det i TV-programmet "FotballXtra".

Men på grunn av uklarheter i avtaleteksten fra 1998 kan ikke forbundet hindre TV 2 i å legge ut sine vanlige TV-sendinger på Internett, så lenge disse er i samsvar med lisensavtalen for fotballkampen. Dette ble behandlet spesielt i saken i Oslo Byrett som ble behandlet mot slutten av forrige måned.

I kjennelsen fra Oslo Byrett står det: "Etter rettens syn måtte et forbud mot Internett-formidling av innslag som TV 2 etter avtalen har anledning til å sende på fjernsyn, kreve klarere ord i avtalen". Det innebærer at NFF må klarlegge senderettigheten på Internett og eventuelt andre digitale mediekanaler for fremtiden.

- Det er kanskje litt overraskende, men i den avtalen NFF og TV 2 har nå, som ble skrevet for et par år siden, ble det sikkert ikke tatt høyde for dette. I neste omgang vil sikkert NFF være mer påpasselige med å definere senderettighetene for for eksempel Internett, sier Terje Gaustad, som er doktorgradsstipendiat ved senter for medieøkonomi ved Handelshøyskolen BI til digi.no.

Gaustad sto bak en rapport som ble presentert på Hamrin-symposiet i forrige uke. Symposiets tema var utnyttelse av av sportens medierettigheter.

- Fotballforbundet har nok brent seg litt her og vil vel i fremtiden inkludere poster for 'uutnyttede rettigheter enda ikke definert" i fremtidige kontrakter. Hverken TV-selskapene eller rettighetshavere vet hvor dette går hen, og det forandrer landskapet for rettighets-forhandlinger, sier Gaustad til digi.no.

- Vi kan ikke lage spesielle programmer for Internett eller andre sammenhenger, men Namsretten slår fast at vi kan bruke Internett til å formidle innhold som er en eksakt gjengivelse av det som er sendt på TV, sier TV 2s advokat Jan Holland til digi.no.

Til toppen