TV 2 Interaktiv kan bli reddet av interaktive gårdbrukere

Mens bannerannonser kun bidrar med 20 prosent av omsetningen, skal TV 2s satsing på tjenester som SMS og telefoni skaffe overskudd i kassa for TV 2 Interaktiv. Spørsmålet er om strømløse bønder i Hallingdal er like populært som sex med Rodney og Ramsy på Fornebu.

I fjor omsatte TV 2 Interaktiv for rundt 100 millioner kroner, med et underskudd på driften på 10,7 millioner.

Halvveis inn i 2001 ligger selskapet an til rundt 20 prosent omsetningsvekst for hele året. Halvårsomsetningen var på 59,8 millioner kroner, med et underskudd på 16,6 millioner kroner.

Det er rubrikkannonsene på tekst-TV og Internett som drar mest av inntektene med 20,2 millioner kroner, mens nettannonsering og tekst-TV annonsering står for 19,7 millioner kroner. Det er verdt å merke seg at inntekter fra bannersalg på TV2.no kun står for 20 prosent av totalomsetningen for selskapet.

Det var nedgangen i nettannonseringen i vår som innebar at flere ansatte måtte forlate selskapet . Det bekrefter Gunnar Stavrum som er sjef i TV 2 Interaktiv.

Likevel skal reduserte kostnader i form av færre stillinger føre til en hyggeligere resultathøst for selskapet. Og det er den tredje bærebjelken i TV 2 Interaktiv, interaktivitet fra SMS- og taletjenester, som skal øke mest i høst.

Ifølge Stavrum er høsten den beste sesongen for interaktive tjenester. Men allerede hittil i år 2001 har de interaktive inntektene (som innbefatter tjenester på egne nettsider, aktiviteter mot morkanalen TV 2 og salg av tjenester til eksterne partnere) en betydelig andel av inntektene.

En inntekt på 18,3 millioner kroner første halvår innebærer at SMS og telefoni utgjorde drøyt 30 prosent av totalomsetningen første halvår.

Ifølge Stavrum kommer andelen til å utgjøre rundt én tredel av totalinntektene i år.

Både TV-virksomheten og den digitale virksomheten i TV 2-konsernet forventer seg store inntekter fra virkelighetskonseptet "Farmen".
Farmen er TV 2s debut på den norske "reality-scenen". Bondedramaet utspiller seg på en gård i Hallingdal, og TV-deltakerne skal drive en gård med hjelpemidler fra 1800-tallet, uten ekstra matforsyninger.


TV 2s største egenproduksjon i høstsesongen 2001 har en prislapp på rundt 20 millioner kroner.

Etter den interaktive suksessen til Big Brother knyttes det stor spenning til om en ny TV-begivenhet kan generere store tilleggsinntekter utenom TV-reklame.

Gunnar Stavrum bekrefter overfor digitoday.no at Farmen blir en stor satsing også for TV 2 Interaktiv i høst. I bunn ligger en avtale mellom TV-kanalen og datterselskapet om inntektsfordelingen.

- Det er slett ikke sikkert at forrige sesongs hit blir den samme neste sesong. Det er ingen som har klippekort på hva som skaper gullgruver i denne bransjen, men vi har tro på at interaktivitet vil kunne støtte godt oppunder TV-programmer. Jeg har absolutt tro på Farmen, sier Stavrum.

Han opplyser at nettopp interaktivitet og fremtidige inntektsmuligheter er et hovedtema når TV 2-ledelsen skal legge strategien de nærmeste årene. I årsmeldingen for i fjor står det også klart at ny teknologi står i sentrum når Harald Norvik setter igang styremøtene i TV 2.

"På lengre sikt vil TV 2-konsernets økonomiske suksess i større grad avhenge av evnen til å konvertere seere til kunder gjennom å tilrive seg en sentral rolle som produsent og leverandør av informasjons- og underholdningstjenester på nye teknologiplattformer", heter det i årsmeldingen.

Og han bør ha stor tro på at virkelighetskonseptet Farmen vil klare å skuffe inn penger. For ifølge økonomisjef Espen Gabrielsen i TV 2 Interaktiv skal underskuddet reduseres betraktelig i høst, slik at det interaktive selskapet ender på minus syv millioner totalt for året.

Allerede i juli så Stavrums selskap det første interaktive overskuddet, men det må følges opp med resultater som ligger over én million på plussiden hver måned fram til nyttår.

Dette var også en av opplysningene som TV 2-sjef Kåre Valebrokk la fram, da han presenterte halvårsresultatet til TV 2-konsernet i forrige uke.

Til toppen