TV 2 investerer i eiendomsmegler på nett

TV 2 Invest har gjennom en emisjon kjøpt seg inn i nettmegleren Adirekta med styreformann Fredrik Johnson i spissen. Dermed får den svenskbaserte markedsplassen for eiendom markedsføringsmuskler som de kan trenge for å ta markedsandeler i Norge.

TV 2s investeringsselskap, TV 2 Invest, har kjøpt seg inn i den nettbaserte markedplassen Adirekta.

Etter en emisjon som ble foretatt i juli, har TV 2 skaffet seg 34 prosent av selskapet. Dermed er de like store eiere som A-pressen som kjøpte seg inn i selskapet for nesten ett år siden.

Den tredje store eieren er The Growth Factory.

Fredrik Johnson er styreformann i nettmegleren og driver den norske virksomheten på daglig basis. Han bekrefter opplysningene, men vil ikke ut med kjøpesummen. Det har ikke lykkes for digitoday.no å få tak i noen i TV 2 Invest for en kommentar.

Johnson sier at kjøpet har blitt betalt med en blanding av markedsføringskroner og kontant betaling.

- Vi er veldig positive til å få en ny markedskanal på norske markedet. Vi har allerede en markedsføringsdeal med A-pressen i Oslo, Akershus og Gardermoen-området, sier han.

Johnson hevder den norske virksomheten går veldig bra med en vekst siden januar på 30 prosent. Han hevder de egentlig ikke har hatt et behov for kapital, men at dette blir gjort først og fremst på grunn av markedsføring og at de skal oppgradere tjenesten på nettet, med blant annet en ny design.

- Vi skulle dominere verden en gang i tiden vi óg. Nå satser vi på Norge og Sverige, sier Johnson og hevder at selskapet allerede går med overskudd fra måned til måned.

Adirekta har skapt bølger i den etablerte eiendomsbransjen med sine nettbaserte pakker der man sparer på megleren ved visningen av Adirekta-annonserte boliger.

Eiendomsmeglerforbundene i både Norge og Sverige reagerte på dette, men i februar i år slo den svenske Fastighetsmäklernemnden fast at Adirekta hadde lov til å kjøre visninger uten megler. Det var i fjor høst at selskapet ble anmeldt for brudd på meglerloven.

Ved å sørge for at det ikke er en megler til stede ved visningene sparer selvsagt kundene penger. Selgerne står selv ansvarlig for visningen, noe blant andre Norges Eiendomsmeglerforbund fant uetisk.*

Men uavhengig av de etiske sidene ved saken, har pakkene som er tilbudt i Norge ikke slått til i særlig grad. Inntektene til Adirekta i Norge kommer fra markedstjenester og ikke fra det faste honoraret på 16.900 kroner. Fra 1. juli er det i tillegg blitt innført moms på de norske tjenestene.

- Det er absolutt forskjell på posisjoneringen i Norge og Sverige. Mens det i Sverige er vanlig at salget foregår direkte mellom kjøper og selger, er dette mye mer uvanlig i Norge, hevder Johnson og legger til at 30 prosent av alle eiendomssalg i Sverige foregår på denne måten, mens andelen i Norge skal kun ligge på fem prosent.

* PS! I etterkant har Eiendomsmeglerforbundet presisert at det er prinsippet med ikke å ha en mellommann til stede som besiktiger eiendommen ,som er de etiske betenkelighetene forbundet har . En megler må ha tilstrekkelig kunnskap om salgsobjektet . Både kjøper og selger må få opplyst hva han kan regne med å få av tjenester og ikke få i forhold til "ordinær megling".

Til toppen