TV 2-web i støtet

Med firedobling av servertrafikken og over 50 prosents økning på Norsk Gallup sine telefonmålinger av webbruken for siste kvartal, er TV 2 absolutt i støtet. Men nyansatt leder Gunnar Stavrum har likevel langt større ambisjoner for den sterke merkevaren.

Med firedobling av servertrafikken og over 50 prosents økning på Norsk Gallup sine telefonmålinger av webbruken for siste kvartal, er TV 2 absolutt i støtet. Men nyansatt leder Gunnar Stavrum har likevel langt større ambisjoner for den sterke merkevaren.

TV 2 er uten tvil en av de sterkeste merkevarene innen Medie-Norge i dag. Innen den kommersielle TV-bransjen har de fått anledning til å bygge opp en enorm kraft på grunn av gunstige rammebetingelser og dyktige folk.

Men på Internett har de gjort lite av seg til tross for et eget selskap dedikert til interaktivitet og en egen internettredaktør for TV 2.

- Jeg synes jo at de som har vært forgjengerne mine, inkludert Ivar Steen Johnsen, har utført mirakler med små ressurser og under en lite visjonær ressurssatsing, sier Stavrum til digi.no. Med veteran Kåre Valebrokk i spissen, som slett ikke fikk sving på Dagens Næringslivs internettsatsing, ser det ut til å bli andre boller.

- Nå har vi en helt annen ambisjon. Jeg tror kanskje ikke tiden har gått fra oss, det er muligens helt riktig å gjøre dette nå. På enkelte områder på Internett har nok produktet ligget foran teknologien, mener Stavrum.

Med fokuset på bredbånd og bedre aksess, som endelig også har kommet på den norske politiske dagsorden, kan man også kanskje får bedre utbytte av det multimediearkivet som ligger på tv2.no. TV 2 har i lengre tid lagt ut og lagret nyhetssendingene sine fra TV på web.

Stavrum kommer i hvert fall inn på en medgangsbølge. Den siste kvartalsrapporten fra Norsk Gallup Institutt, som beskriver dekningen på Internett, viser at tv2.no har økt antall daglige lesere fra 52.000 i fjerde kvartal i fjor til 80 i første kvartal i år. Når det gjelder ukentlige lesere er økningen 246.000 til 297.000.

Men også på trafikksiden, som måles av TV 2s egne servere og ikke blir kontrollert av en objektiv tredjepart, er økningen formiddabel. Ifølge Kampanje.com har det vært en økning fra 500.000 sideoppslag i uken i desember i fjor til to millioner ved inngangen til april. Det er spesielt såpeserien Hotel Cæsar, spill og inngangssiden som drar opp. Og statistikken er målt i perioden før den omstridte nyhetskiosken så dagens lys.

Likevel er det svært langt igjen før TV 2 kan kalle seg for en høytrafikkert Internett-tjeneste. På daglig bruk ligger TV-kanalen 284.000 og 204.000 etter henholdsvis SOL og VG. På ukentlige brukere kjemper TV 2 med 297.00 mot 783.000 (SOL) og 649.000 (VG).

Stavrum sier da også at det å holde seg foran erkekonkurrenten NRK ikke er noe mål på Internett. Han skal prøve å få tv2.no opp blant de største tjenestene i Norge.

- Målet vårt er å drive med lønnsom bedrift med mange lesere. Dermed må jeg sørge for å skaffe fleste mulig lesere.Jeg er enig at disse tallene defintivt er for lave, men heldigvis er veksten sterk, sier han og vil ikke røpe slagplanen som han eventuelt har etter få dager i sjefstolen.

- En ting helt sikkert, vi må bli flinkere til å utnytte det innholdsvellet som TV 2 har og løfte det ut på nettet i ulike formater, sier han og tenker også på det overskuddet av innhold som aldri kommer på TV-skjermen.

Ifølge Webtoppen for første kvartal øker den ukentlige dekningen i snitt med 17 prosent. De ti største nettstedene øker gjennomsnittlig med 14 prosent. SOL, VG Nett og TV2 Internett øker relativt sett mest.

Også den daglige dekningen for nettstedene øker - i snitt med 22 prosent.

Webtoppen er utarbeidet på grunnlag av telefonintervju med 8.754 personer.

Til toppen