TV-reklame gir nettbesøk

En britisk undersøkelse viser at det er effektivt å vise internettadressen i TV-reklame. Over halvparten av de som responderte på en TV-reklame, gikk til web-adressen.

54 prosent av TV-seerne som tok kontakt med bedriften etter å ha sett reklamen på TV, brukte den URL-en som ble opplyst i reklamen, viser undersøkelsen som ble utført for British Telecom (BT) og Channel 4.

17 prosent av alle TV-reklamene inkluderte en URL, og Howard Sandom, markedsdirektør i BT, opplyser at resultatene viste hvor effektiv direkte respons-markedsføring kan være.

- Bedrifter må sikre seg at de utnytter dette sterke mediet om de skal dra nytte av forbrukernes etterspørsel etter varer og tjenester kjøpt direkte via telefon eller nettet, sier Sandom. Ifølge Internet magazine hadde 85 prosent av dem som deltok i undersøkelsen handlet over telefonen og 40 prosent over nettet.

Ifølge undersøkelsen kan overgangen til digital-TV og interaktive tjenester bli enklere enn noen tidligere har antatt. Av deltakerne i undersøkelsen, så 30 prosent på TV mens de var koblet opp mot Internett. 44 prosent uttalte at de ville gå inn på Internett gjennom fjernsynet.

I den britiske undersøkelsen deltok 6.000 personer i fem TV-regioner i Storbritannia. Broadcasting Monitoring Company (BMC) utførte undersøkelsen for BT og Channel 4.

Til toppen