TV3-kremmere skal heve SOL

I likhet med tidligere SOL-salgssjef Jan Perry Voldseth - nå forfremmet til annonsedirektør - kommer den nye salgssjefen fra TV3.

Den nye salgssjefen i Scandinavia Online heter Dag Landfald og kommer fra stilling som salgssjef i TV3. Han vil ha fire selgere direkte under seg i sin avdeling som selger annonser til større kunder. Salgsavdelingen er delt i to, og den andre delen selger til flere og mindre kunder, ifølge Landfald.

Rett før sommeren i år (når) ble det kjent at Monna Nordhagen forsvant fra SOL på dagen og at Jan Perry Voldseth overtok. Det har vært turbulente tider i SOL, og mange utskiftninger i løpet av den tiden de har eksistert.

Også Voldseth kom i sin tid fra TV3 til SOL, så det er gamle kjente som nå skal styre annonsesalget i SOL til nye høyder. Landfald har foreløpig kun tre dager med erfaring fra SOL-systemet, og understreker at han har mye å lære når det gjelder Internett.

- Men det kan jeg lære her, fra før er jeg en bruker av Internett. Jeg kjenner annonsører og har ideer om hvordan man skal holde salget i gang. Det er mange like problemstillinger i TV og på Internett. TV3 er en kanal som er målgruppeorientert, noe også Internett er, sier Landfald.

- Hvilke erfaringer er direkte overførbare mellom TV og Internett?

- Begge deler er kommunikasjonsverktøy. En annonsør er ikke interessert i mediet, men å kommunisere med sine kunder. Internett er derfor et kommunikasjonsverktøy på linje med fjernsyn. Den som sitter og leser på Internett søker ofte på reklame, så potensialet til annonser på Internett er stort. Det er en utfordring å bidra til at Internett får sin naturlige del av markedsmiksen og mediemiksen til annonsører, sier Landfald.

Målene Landfald har satt seg er først og fremst å bidra til at salget av annonser går enda bedre.

- Jeg vil være med å bidra til at Internett kommer høyere opp i annonsørers bevissthet. Det vil gi høyere salgstall, og vi er jo ute etter å selge. Hele bransjen har en fellesjobb å gjøre når det gjelder å få i gang nettmålinger. Markedet vil ha større tiltro til Internett om disse kommer i stand, sier Landfald.

Til toppen