Tviler på at Telia vil videreføre Telenor Bedrift

Finansdirektør Espen Wollebekk i Merkantildata stiller seg tvilende til om Telia vil ønske å videreføre Telenor Bedrifts virksomhet i Sverige ved en fusjon mellom Telia og Telenor.

Fredag uttalte konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor Bedrift følgende til digi.no:

- Telia har vist stor interesse for Telenor Bedrift og ved en eventuell sammenslåing er dette noe storkonsernet vil videreføre.

Samtidig benektet Baksaas bestemt at Telenor Bedrift vil bli et stebarn som ikke passer inn i Telias bedriftsstrategi.

Denne uttalelsen møter generelt liten forståelse i markedet. I Merkantildata formulerer man seg slik:

- Vi forstår meget godt den strategien Telia har lagt seg på til nå. Den er fullt og helt i tråd med hva de internasjonale storaktørene har gjort i valg av kanaler. Dersom Telia ved en eventuell fusjon skulle velge å ta Telenor Bedrift til Sverige, ville det vært en vesentlig endring i selskapets strategi.

- Det er ikke bare dine ønsker om svakere konkurranse som nå skinner igjennom?

- Det er klart at vi har vårt bildet av hvordan dette markedet vil bli organisert fremover. Vi har da også posisjonert oss i forhold til det samme bildet. Slik vi ser det vil det være tre til fire store aktører i Skandinavia på sikt. Vi er altså ikke spesielt innstilt på svakere konkurranse.

- Mitt poeng er snarere at Telenors satsing på Telenor Bedrift har vært mindre vellykket - det skyldes ikke bare at man etter vårt syn har hatt en uheldig hånd med gjennomføringen av strategien. Vi er ganske trygge på at selskapet også har tenkt strategisk feil. Telia på sin side har valgt enn annen strategi som så langt har vært vellykket - det ville derfor være overraskende om de nå skulle kopiere Telenor Bedrift, sier Wollebekk til digi.no.

Til toppen