Tynn, men sterk oppgang

Et forsiktig marked sendte IT-aksjene opp med nærmere tre prosent mandag, etter en sterk utvikling på NASDAQ fredag og ved børsåpningen mandag ettermiddag.

Ved siden av et sterkt amerikansk marked og en generell positiv trend ved Oslo Børs, bidro trolig Finansavisens oppslag om "knefall for IT-aksjene" i positiv retning.

Det har egentlig aldri vært særlig populært i markedet at direktører forsøker å snakke opp kursen på sitt eget selskap. Tom Adolfsens uttalelser var trolig likevel medvirkende til at Merkantildata med en kursoppgang på over 11 prosent, sendte IT-indeksen opp med tre prosent.

Årsaken her er kanskje mer at aksjen fikk solid juling i forrige uke, og at selskapet valgte å ligge passelig lavt i den perioden. Når Adolfsen nå tar bladet fra munnen kan det taes som et tegn på at "faren er over".

Det er likefullt gode grunner til at Merkantildata ikke kan stige helt tilbake til gamle høyder. Selv om det i første rekke er korte renter som har steget den siste måneden, så ligger ikke de lange rentene helt flatt. Usikkerheten i aksjemarkedet har blitt mer synlig, samtidig har det oppstått en berettiget usikkerhet om konjunkturforløpet og mulige effekter for selskap som Merkantildata. Til sist var markedet inntil i sommer godt drevet av god likviditet. Det presset ser nå ut til å ha lagt seg, for å si det slik.

Det er dermed høyst usikkert hvor høyt Merkantildata kan løfte seg i denne omgang.

En selskap som har klart seg godt på børsen den senere tiden er NetCom. I dag så vi en god oppgang og en avslutning opp to kroner og femti øre.

Det er sterkt når vi nå ser at en lansering av Sense Communications (tidl. NetSystem) rykker nærmere i et tempo som ikke har vært ventet av noen parter, aller minst Telenor og NetCom.

Tandberg Data presenterte gode nyheter sist uke. Selskapet har med Quantum-avtalen trolig fått et ekstra bein å stå på. Når kursen på selskapets aksjer likevel ikke ser ut til å løfte seg, skyldes det trolig både et visst salgspress i aksjen, og usikkerhet om nettoeffekten av avtalen isolert sett, spesielt knyttet til fremtiden for selskapets egen teknologi.

Det er likefullt vanskelig i dag å hevde at aksjen er spesielt dyr. Vi antar at det snarere er en generelt mer forsiktig holdning til risiko-investeringer som holder kursen på dagens nivå.

Mens kursen på Tandberg Data ligger flatt, ser vi en oppgang i aksjer som tidligere hadde en tendens til følge Tandberg Data mer enn i navnet. Både Tandberg ASA og Tandberg Television ASA så gode løft i kursen i løpet av dagen.

Det skal bli interessant å se aksjemarkedets vurdering av Tandberg ASA når det nå er klart Telenor nå starter salget av Polycoms produkter i Norge. Både valget av leverandør (Telenor leverer fremdeles Tandberg-produkter) og begrunnelsen for valget bør være interessante for dem som følger Tandberg tett.

Til toppen