Tynne klienter kommer i ekspressfart

Etter mange år med labert marked, tror Gartner at tynne klienter står foran en voldsom økning.

Etter mange år med labert marked, tror Gartner at tynne klienter står foran en voldsom økning.

Analyseselskapet Gartner har nettopp publisert en analyse av salget av tynne klienter og lisenser for tynnklientprogramvare, sammen med en prognose for hvordan disse markedene vil utvikle seg i årene framover.

Tynne klienter utgjør to forskjellige markeder: fysiske terminaler på den ene siden, og klientprogramvare for serversentrerte løsninger på den andre.

Begge disse markedene er i kraftig vekst. Fra 2002 til 2003 økte salget av terminaler med 18 prosent til 1,3 millioner enheter, mens salget av brukerlisenser for tynnklientprogramvare økte med 20 prosent til 4,1 millioner. Det innebærer at under en tredel av «tynne klienter» i praktisk bruk er dedikerte terminaler. De andre er i hovedsak det man kaller «låste PC-er», det vil si eldre PC-er som får livet forlenget gjennom å brukes som tynne klienter. I tillegg er det miljøer der noen brukere kjører en blanding av serversentrert løsning og lokale applikasjoner på sine PC-er.

Geografisk sett er Nord-Amerika det største markedet for dedikerte tynne klienter, med 49 prosent av det samlede volumet. Veksten de siste fem årene har vært raskere Vest-Europa, som i 2003 hadde oppnådd en andel på 37 prosent av det globale salget.

Det globale salget av dedikerte tynne klienter domineres av tre leverandører: Wyse med 42 prosent markedsandel, Neoware med 17 prosent og Hewlett-Packard med 11 prosent. Wyse er spesielt dominant i Nord-Amerika med 50 prosent andel, men leder også Vest-Europa med en andel på 25 prosent. Neoware er nummer to i begge markedene, mens HP kompenserer sin 6 prosent andel i Nord-Amerika med en 17 prosent andel i Vest-Europa.

De mindre aktørene deler altså en markedsandel på 30 prosent. Gartner viser til eksempler på spesialister som hevder seg med rask vekst, for eksempel tyske IGEL Technology som økte leveransene av sine Linux-baserte tynne klienter med 29 prosent fra 2002 til 2003.

Når det gjelder operativsystem, har leverandører av dedikerte tynne klienter tre Windows-varianter å velge mellom – XP Embedded, CE Embedded og NT Embedded – i tillegg til Linux. CE Embedded står for over halvparten av leveransene i 2004, mot en fjerdedel for XP Embedded. NT Embedded opplever en praktisk utfasing, mens Linux har en andel på rundt 10 prosent. Her er med andre ord Microsoft klar markedsleder.

I likhet med PC-er, opplever tynne klienter et kraftig prisfall: 13,3 prosent fra 2002 til 2003, og 44 prosent fra 1999 til 2003. Ifølge Gartner har leverandørene nedjustert prisene i takt med prisfallet på PC-er.

Fram til 2006 antar Gartner at det globale markedet for dedikerte tynne klienter vil øke med 20 til 25 prosent per år fram til ut 2006. Deretter vil veksten litt mer beskjeden, og tallet på leveranser ventes å nå 2,9 millioner enheter i 2008.

Gartner erfarer at det er miljøer med utskiftningsmodne ASCII-terminaler som er mest tilbøyelige til å kjøpe dedikerte tynne klienter, mens PC-miljøer velger å gjøre PC-ene til tynne klienter når de bytter til en serversentrert løsning. Siden det stadig er 30 millioner ASCII-terminaler i bruk verden over, vil utskiftningen av disse bety mest for veksten innen dedikerte tynne klienter i mange år framover.

En viktig faktor for alle miljøer til å velge serversentrert løsning framover lokalt ladede PC-er i nett, er sikkerhet. Serversentrerte løsninger har langt bedre vern mot virus, ormer og datainnbrudd enn PC-er i nettverk, noe som appellerer spesielt til sektorer som finans, forsikring og offentlig virksomhet, ifølge Gartner.

PC-miljøer som vurderer overgang til serversentrert løsning kan spare penger på å «låse» PC-ene framfor å bytte dem ut med dedikerte tynne klienter. Denne besparelsen må vurderes opp mot fordelene til et «ekte» tynnklientmiljø» som plassbesparelse, lavere energiforbruk og enklere drift, skriver Gartner.

Gartner gir ingen prognose for salget av brukerlisenser for tynnklientprogramvare. Av de 4,1 millioner lisenser som ble levert i 2004, var nærmere 90 prosent, 3,6 millioner, Windows-baserte klienter. Citrix er den dominerende leverandøren, med en markedsandel på 61 prosent i 2003. Siden Citrix vokste med 16 prosent fra 2002 til 2003, mens markedet vokste med 20 prosent, har selskapets andel gått tilbake. Ifølge Gartner er årsaken den vesentlige forbedringen av terminalserverfunksjonen i Windows Server 2003.

    Les også:

Til toppen