Tynt IT-marked falt med USA

Et marked som fremdeles preges av fellesferien opplevde meget lav omsetning mandag. Da NASDAQ og New York børsene åpnet markert ned i ettermiddag, falt IT-indeksen en prosent på kort tid.

Med en fellesferie-uke igjen er det heller ikke nytt tallmateriale tilgjengelig i markedet med det første. De casene som da kan kjøres blir gjerne fokusert på utenlandske nyheter, posisjonering før resultat-slipp eller ulike struktur-case.

Av nyheter i dag nevner vi at ASK-datteren Proxima så en marginalt lavere markedsandel i PC-kanalen i juni måned. Dette er i tråd med tidligere uttalelser fra InFocus til digi.no. Kommentarer til digi.no fra selskapet som utarbeidet statistikken er også interessant for ASK-aksjonærer og analytikere. (se egene sak)

I dag offentliggjorde også Compaq at de vil lever DLT-4000 båndstasjoner fra Quantum med sine servere (se egen sak). Dette produktet har kapasiteter som ligger mellom Tandberg Datas MLR1 og MLR3. Det var tidligere ventet at Tandberg Data ville få en OEM-kontrakt på MLR1. Da denne kontrakten gikk i vasken ble det sagt at man fremdeles hadde håp om en kontrakt på MLR3. Det vil være rimelig å si at dette nå er mindre sannsynlig.

NetCom kursen har for lengst forlatt et nivå som analytikere klarer å forklare ut fra rimelige forventninger til selskapets egne prestasjoner i overskuelig fremtid. Nå er vel også prisingen godt over hva man klarer å forklare med en oppkjøpspremie. Kursen blir dermed forklart med relativ prising i forhold til utenlandske telekom-selskap.

Vi nøyer oss med å peke på at Svenske Europolitan la frem resultater sist uke. Blant tallen vi finner der er inntekt per kunde falt med fire prosent sist kvartal målt mot 1997. Det tallet sier i seg selv ikke så mye dersom kostnadene samtidig faller, men det viser et meget viktig poeng, nemlig at telekomselskapene ikke klarer å selge unna nye tjenester fort nok til at inntektene fra disse erstatter inntektsbortfallet fra tradisjonelle tjenester.

Vi legger til at det samme tallet korrigert for kontantkort-kunder viset en økning på to prosent fra andre kvartal 1997. Europolitan har en kundemasse som har et relativt høyt ringevolum i forhold til resten av det svenske markedet.

En rapport utarbeidet av analyseselskapet n/e/r/a i Storbritannia viser at det tar lang tid før kundene blir oppmerksom på og er villige til å bruke nye avanserte teletjenester. (se egen sak).

Det skal altså ikke være vanskelig å finne salgs-argumenter på NetCom. Etter som resultat-datoen nærmer seg kan det også forventes at fokus skifter vekk fra relativ prising og struktur-case, til selskapets egen drift.

Til toppen