Uenige om hvor smidig det smidige prosjektet er. Får bare melde tre endringsønsker per måned

Visma har fått på plass et godt smidig prosjekt, sier innføringsansvarlig i Oslo kommune. Vi har ikke blitt hørt, sier lærerne om utviklingen av løsningen.

Uenige om hvor smidig det smidige prosjektet er. Får bare melde tre endringsønsker per måned
Vismas lokaler i Oslo Bilde: Pressefoto

Visma in school rulles i disse dager ut til seks nye fylker. Prosjektet har blitt sterkt kritisert, på den ene siden for å være for stort og lite smidig, på den andre for å mangle brukerinvolvering.