Uenighet om arbeidsforhold i IT-bransjen

El & IT-forbundet mener det er altfor mye overtidsjobbing i IT-bransjen, og at mange bedrifter ikke følger Arbeidsmiljøloven. IKT-Norge sier dette er usant, og at forbundet "øser om seg med udokumenterbare påstander".

EL & IT-forbundets forbundssekretær Are Solli gikk nylig ut mot IT-bransjen og hevdet at mange IT-selskaper bryter arbeidsmiljøloven og spekulerer i å ansette unge mennesker, for å pålegge dem overtid. Dette ifølge Dagbladet.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge mener dette er usant, og at El & IT-forbundet har skjulte motiver bak utspillet. Generalsekretær Per Morten Hoff er skuffet over at et seriøst LO-forbund ikke kan holde seg til fakta, men, som han uttrykker det, øser om seg med udokumenterbare påstander.

Are Solli hevdet i Dagbladet at "IT-selskapene har en tendens til å ansette veldig unge mennesker uten utdannelse, det utnytter arbeidsgiverne".

- Nok en gang ser vi at El & IT-forbundet ser seg nødt til å svartmale bransjen som et ledd i sin rekrutteringskampanje, sier Hoff i IKT-Norge.

Han baserer sitt motangrep på en undersøkelse om arbeidsforhold i IT-bransjen som IKT-Norge gjennomførte i samarbeid med digitoday i september i år. Denne undersøkelsen viser blant annet at 82,9 prosent av de ansatte har utdannelse på høyskolenivå eller høyere og at 80 prosent trives godt eller veldig godt på jobben.

I tillegg trekker Hoff frem at over 60 prosent av de som deltok i undersøkelsen mente at de ansatte i IT-bransjen ikke bør være tilknyttet en fagorganisasjon.


IKT-Norge skriver på sine nettsider at organisasjonen er svært opptatt av at IT-bransjen skal ha fokus på arbeidsmiljø. Derfor gjennomføres det hyppige undersøkelser blant de ansatte. Hoff forteller til digitoday at de nå jobber med å lage en standard for IT-bedrifter når det gjelder opplæring innen HMS (helse, miljø og sikkerhet). - Beviset på at vi ikke driver rovdrift på de ansatte er det faktum at vi er blant de næringene med lavest sykefravær i Norge, hevder han.

Solli, på sin side, er spent på hvilket nivå vil IKT-Norge her vil legge seg på. - Verneombud? Arbeidsmiljøloven?

Han understreker at både NHO og LO har 40 timers opplæring av tillitsvalgte innen HMS.

Are Solli sier i et intervju med digitoday.no at han baserer sine utsagn på antakelser og saker han har lest i media.

- Vi har ikke gjort egne undersøkelser, men jeg har ansvar for ungdom og helse, miljø og sikkerhet i El & IT-forbundet, og har også en rekke ungdomskonferanser. Jeg er mye i kontakt med ungdom fra 18-29 og opp til rundt 30 år, og får en rekke tilbakemeldinger fra disse.

El & IT-forbundet har cirka 40.000 medlemmer, men Solli kan ikke si nøyaktig hvor mange av disse som er ansatt i IT-bedrifter. Ikke annet enn at mange Telenor-ansatte er medlem i forbundet.

- Er det mye pålagt overtidsjobbing i IT-bransjen?

- Ikke nødvendigvis pålagt, men det er forventet at man skal jobbe mye overtid. I tillegg har jeg inntrykk av at man mange steder blir oppfattet som illojal mot sine kolleger dersom man tar tre ukers ferie.

Solli legger til at de aller fleste IT-selskapene er seriøse, men det er ofte ikke de vi hører om. - Vi konsentrerer oss om de andre. Jeg vil ikke slå bransjen over ett, men det er problemer i veldig mange bedrifter.

Med problemer mener Solli at mange IT-berdifter, spesielt der snittalderen er lav, ikke følger arbeidsmiljøloven. Han tenker spesielt på at alle bedrifter med over ti ansatte skal ha verneombud, og det er det ikke mange som har, mener han.

- Det er et hardt press på de unge, og mange kunne kanskje ha godt av å velge trygghet og langsiktighet fremfor høy lønn og aksjer, sier Solli.

Til toppen