Ulovlig å markedsføre "Opplysninga"

Easy Connect kan ikke lenger markedsføre sin nummeropplysning under egennavnet "Opplysninga", besluttet Bergen namsrett tirsdag.

Bruken av "Opplysningen" og "Opplysninga" blir nå gjenstand for juridisk vurdering etter at Telenor påberoper seg varemerkebeskyttelse av uttrykket - også i kombinasjon med ulike tallrekker. Etter at det ble besluttet at også nummeropplysningstjenester skal konkurranseutsettes, har flere nye aktører forsøkt å ri på bølgen av Telenors mangeårige profilering av Opplysningen 180.
Se bakgrunnen for saken: Telenor setter mur rundt Opplysningen
Nå sier Bergen namsrett at det ikke er opp til hvem som helst å si at de har "Opplysningen" for telefonnumre.


Easy Connect tapte i dag søksmålet som Telenor Teleservice AS reiste mot selskapet. Bakgrunnen for søksmålet er Easy Connects markedsføring (mellom annet denne radioreklamen: "Vi avbryter sendingen med en viktig opplysning. Fra i morgen kan du glemme å ringe 180, ny nummeropplysning er 1890. Opplysning 1890 - lett å huske, billig å bruke. Jeg repeterer: Opplysning 1890 - lett å huske, billig å bruke"), som Telenor mener er villedende.

Namsretten forbyr Easy Connect å markedsføre eller på annen måte bruke "Opplysninga" som varemerke for sin tjeneste, blant annet fordi den kan villede folk til å tro at Telenors gamle 180-tjeneste nå er erstattet av 1890, heter det i den syv sider lange domsslutningen.

Det tredje og siste punktet i slutningen sier at forbudet bortfaller dersom ikke Telenor Teleservice innen fire måneder har reist sak om økonomisk krav.

Til toppen