Ulovlig innhold på NRK-nettsted

50 norske nettsteder, blant dem NRK, skal nå forfølges for ulovlig bruk av sangtekster og noter på Internett. Kopinor ber dem fjerne materialet øyeblikkelig, ellers blir det "I´ll see you in court".

50 norske nettsteder, blant dem NRK, skal nå forfølges for ulovlig bruk av sangtekster og noter på Internett. Kopinor ber dem fjerne materialet øyeblikkelig, ellers blir det "I´ll see you in court".

Kopinor sender i disse dager ut brev til 50 norske nettsteder som har lagt ut sangtekster, besifring og noter på Internett.

En av synderne er NRK-programmet Antikviteter og Snurrepiperier som har lagt ut tekster uten å spørre om lov, og dette nettstedet står på listen over de 50 som Kopinor har tenkt å forfølge.

- Eierne av nettstedene blir pålagt å fjerne ulovlig innhold umiddelbart, ellers vil de bli rettslig forfulgt opplyser Anne Nyeggen, sjef for informasjon og samfunnskontakt i Kopinor.

Det er Norsk Musikkforleggerforening som har bedt Kopinor ta affære i forhold til den ulovlige aktiviteten til nettstedene, og både NOPA (Forening for norske komponister og tekstforfattere) og Norsk Komponistforening stiller seg bak arbeidet.

Leif A. Dramstad, leder i Norsk Musikkforleggerforening, mener at utleggingen av sangtekster og lignende på Internett er i ferd med å bli et stort problem for både opphavsmenn og musikkforlag. Han viser til at musikkverk er spesielt sårbare fordi de er lett å kopiere. Internett er i tillegg et meget kraftfullt spredningsverktøy.

- Det har hele verden som nedslagsfelt, og i teorien kan alle som har tilgang hente ut musikkverk til utskrift. Piratkopieringen representerer derfor en trussel mot inntektsmulighetene som ligger i salg av sangtekster og noter. Dette er alvorlig fordi det også truer fremtidig skapende virksomhet, sier Dramstad.

Mer enn 800 verk på ett nettsted

Kopinor har i løpet av høsten utarbeidet en liste på over 50 norske nettsteder som gjengir sangtekster med blant annet besifring ulovlig. Rundt ti nettsteder representerer alvorlige brudd på opphavsretten. De fremstår enten som profesjonelle og store "sangbøker", de har et kommersielt preg, eller tilfellene er grove fordi det er kjente institusjoner som står bak. På nettstedet Nålga har Kopinor for eksempel kunnet telle mer enn 800 verk.

- Svært mange av verkene på dette nettstedet vet vi er gjengitt ulovlig, forteller Anne Nyeggen.

På tross av at mange av nettstedene fremstår som profesjonelle ved sin størrelse og systematikk, finner vi gjennomgående grove brudd også på opphavspersonens ideelle rettigheter, skriver Kopinor i en pressemelding. Mange nettsteder unnlater å oppgi navn på den eller de som har skapt verkene, eller de krediterer feil person. Opphavspersonens navn skal alltid oppgis uansett hvor gammelt verket er.

Etter åndsverkloven har skaperen av et musikkverk en enerett til å fremstille eksemplar av eget verk og å gjøre det tilgjengelig for andre, for eksempel ved å legge det ut på Internett. - Retten til å råde over eget verk er selve bærebjelken i åndsverkloven. Vern av opphavsretten er sågar nedfelt i FNs menneskerettighetskonvensjon, forteller Nyeggen.

Kopinor er klar over at mange nett- og musikkentusiaster ikke er kjent med reglene, og at de tror de gjør kunstnere og sangskrivere en tjeneste ved å legge ut sangene deres. - Men hvis de ikke har innhentet tillatelse til å gjøre det, underkjenner de opphavpersonens rettigheter, og undergraver inntektsmulighetene til den kunstneren de setter så høyt, advarer Nyeggen.

Til toppen