UMS slo Telenor i helsekontrakt

UMS skal levere et varslings- og innkallingssystem til Nordlandssykehuset HF.

UMS skal levere et varslings- og innkallingssystem til Nordlandssykehuset HF.

Unified Messaging Systems AS (UMS) har vunnet nok en kontrakt i det norske helsemarkedet: UMS Voice Broadcast, et automatisert varslings- og innkallingssystem, skal leveres til Nordlandssykehuset HF. Kontrakten ble vunnet etter en anbudskonkurranse der blant andre Telenor deltok.

Avtalen som er inngått er over to år og sykehuset har en opsjon på ytterligere to år.

Formålet med anskaffelsen er å automatisere ringingen etter ekstra personell når sykehuset opplever økt beredskap eller at det er utløst katastrofealarm. Erfaringer fra andre sykehus viser at systemet sparer verdifull tid. Løsningen er i bruk ved blant annet Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, flere 110-sentraler, Sivilforsvaret og Røde Kors.

UMS Voice Broadcast er en fullautomatisert tjeneste for telefonvarsling, med svært høy kapasitet og sikkerhet. Tilknyttet Internett kan man sende den samme meldingen til flere tusen mennesker i løpet av få minutter, som talemelding eller SMS. Tjenesten tilgjengeliggjør ulike responsalternativer og logger responsen slik at avsenderen har full oversikt over resultatet av varslingen.

Tjenesten tilbys som en nettsentrisk løsning, med garantert oppetid og særdeles høyt sikkerhetsnivå. Det er ikke nødvendig med installasjon og vedlikehold av programvare på eget utstyr og man unngår belastning av egne linjer, datasystemer og IKT-ressurser.

Til toppen