BEDRIFTSTEKNOLOGI

UMTSGPRSHSCSDWML......hæ?

Alle begrepene innen mobiltelefoni kan være en pine å holde rede på. Her er et knippe av dem, med kort forklaring.

30. okt. 2000 - 11:55

3G: Betegnelse på tredje generasjon mobiltelefoni

4G: Betegnelse på fjerde generasjon mobiltelefoni

AMPS: Advanced Mobile Phone System. Analog mobiltjeneste som bruker 800, 900 og 1200 MHz-båndet

Analog: Overføring av data som elektroniske impulser. Inkluderer mobiltelefon-systemer som AMPS, NMT og TACS.

Bluetooth: En standard for radiooverføring av data. Rekkevidde er opp til hundre meter, båndbredden er teoretisk opp til 1 Mbps, og brikkene opererer omkring frekvensen 2,4 GHz, og av sikkerhetsgrunner skifter kommunikasjonen frekvens (frekvens-hopping) 1600 ganger i sekundet.

CDMA: Code Division Multiple Access eller kodeoppdeling: Pakkesvitsjet teknologi for digital overføring av signaler hvor hver samtale eller dataoverføring bruker hele frekvensspekteret og identifiseres med en unik kode. Basis for de fleste amerikanske samt sør-koreanske mobilnett. Flere forskjellige utgaver av teknologien (W-CDMA, CDMA 2000) er nå i ferd med å bli samordnet til én. Gjør det mulig å basere tjenestekostnader på nettbelastning heller enn tid. Se i-mode.

D-AMPS: Digital versjon av AMPS. Se TDMA, nordamerikansk standard IS-136.

DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications. En ETSI-standard for trådløse telefoner.


Digital


EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolution. En slags oppgradering av GSM-teknologi som skal kunne gi datakommunikasjon opp til 473 kbps pakkesvitsjet og 64 kbps linjesvitsjet. Norske operatører har ikke tatt stilling til bruken av EDGE, men om den innføres blir det trolig med 384 kbps.

ETSI: European Telecommunications Standards Institute: Nonprofit-organisasjon med målsetning å foreslå og vedta europeiske telekom-standarder.

EZweb: Japansk WAP-utgave, med cdmaOne-telefoner (kodedeling på smalbånd). Støtter opp til 256 farger. Konkurrent til NTTs i-mode.

FDMA: Frequency Division Multiple Access. Mobiltelefontteknologi som ble brukt i analoge systemer, som NMT.

GHz: Frekvensbånd, beskriver milliarder svingninger per sekund.

GPRS: General Packet Radio Service. Pakkesvitsjet GSM som gir hastigheter på opptil 170 kbps. Norske operatører planlegger mobiltilbud på 40 kbps.


GSM
TDMA

HSCSD: High Speed Circuit Switched Data. Midlertidig oppgradering for GSM-nettet, basert på linjesvitsjing. Lar mobiltelefoner sende data på dobbel, og motta på opptil fire ganger vanlig hastighet, ved å gi dem tilgang til flere tidsluker i nettet. Med 9,6 kbps kanaler gir det 38,6 kbps, og med 14,4-kanaler kan man oppnå teoretisk topphastighet på 57,6 kbps. Planlegges av Telenor Mobil i første kvartal 2001 med opptil tre kanaler eller maksimalt 43,2 kbps.

i-mode: Japans populære mobiltjeneste. Bruker spesielle telefoner, CDMA-basert og med compact HTML som overføringsprotokoll ( i motsetning til WAP, som er mest utbredt i resten av verden).


IMT 2000: International Mobile Telecommunications-2000. Er den offisielle betegnelsen som den internasjonale teleunionen bruker på tredje generasjon mobiltelefoni.

ITU: International Telecommunications Union, eller den internasjonale teleunionen. FN-organ med sin vikrigste oppgave innenfor standardarbeid, regulering, bistand og samarbeid innenfor telekom. Opprettet 1865 som Den internasjonale telegrafunionen, og er senere innlemmet som et underorgan av FN.

Linjesvitsjet/circuit switched: Nettverk der 'linjen' mellom de som kommuniserer fastlegges fra start. Så lenge linjen er åpen for partene, kan den ikke brukes av andre. GSM-nettet er linjesvitsjet, med en TDMA-teknologi som gjør at en samtale til enhver tid opptar en 'tidsluke', eller én åttendedel av en frekvens.

kbps: Kilobit per sekund, forteller hvor mange tusen bits som kan overføres hvert sekund

Mbps: Megabit per sekund, forteller hvor mange millioner bits som kan overføres hvert sekund

MC-CDMA, Multiple Carrier Code Division Multiple Access: Hver bit overføres parallellt på flere bærefrekvenser.

M-handel/m-commerce: Mobiltelefonen som betalingsterminal, elektronisk lommebok og handelsplass. Spådd stor fremtid i neste generasjons nettverk.

MHz:


NMT: Nordisk MobilTelefon / Nordic Mobile Telephone system. Analog tjeneste som ble utviklet av de statlige nordiske teleselskapene.

Pakkesvitsjet/packet switched: Et nettverk der små datapakker rutes gjennom nettverke basert på mottageradressen som hver pakke er merket med. Teknologien gjør at 'veien' kan deles av mange brukere i et nettverk, til forskjell fra et linjesvistjet nettverk. Nesten all trafikk på Internett er pakkesvitsjet.

SIM: Subscriber Identity Module card. Smartkortet som legges inn i mobiltelefonen, inneholder sikkerhetsinformasjon og et minne for telefonnummer.

SMS: Short Message Service. Tjenesten som gjør det mulig å sende og motta tekstmeldinger på mobil- og ISDN-telefoner.


Tekstmelding:


TDMA: Time Division Multiple Access eller tidsdeling: Deler opp overføringsfrekvensen i 'tidsluker'. Basis for GSM, som har åtte tidsluker per frekvens. Flere varianter: Nord-amerikansk TDMA (IS-136, også referert til som D-AMPS), europeisk TDMA (GSM) og japansk TDMA (PHS/PDC).

TD-SCDMA, Time division - Synchronous Code Division Multiple Access: Utviklet av Siemens i samarbeid med kinesiske forskere. Antatt av ITU som en av tre standarder for 3G. Forsøk på å utnytte fordelene ved både CDMA og TDMA i samme nettverk, se UTRA.

UTRA: UMTS Terrestrial Radio Access. ETSI -basert standardforslag som knytter sammen mobilstandardene W-CDMA og TDMA-CDMA.

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System. Tredje generasjons mobiltelefoni. Skal kunne gi datahastighet opp til 2 Mbit for stasjonære brukere, og 384 kbps for brukere i bevegelse. Basert på WCDMA-DS, en av tre typer 3G-systemer. Skal brukes i Europa og Japan.

WAP: Wireless Application Protocol. Det trådløse motstykket til Internetts overføringsprotokoll HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

W-CDMA: Wideband Code Division Multiple Access: CDMA over et bredere frekvensspekter.

WCDMA-DS: Wideband Code Division Multiple Access Direct Spread. Basis for UMTS. DS-teknologien skal forbedre signal/støy-forholdet.

WML Wireless Markup Language: Utgave av XML, spesialisert for WAP.

Kilder:Universal Wireless Communications Consortium UMTS Forum.Telenor Mobil ASGSM AssociationCDMA Development GroupNokiaJP MorganWhatis?


Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.