Unes marginer drøyer

Heller ikke andre kvartal klarte Une Amundsen (bildet under) og SuperOffice å varte opp med tilfredstillende marginer. Både omsetning og resultat endte opp svakere enn i årets tre første måneder.

SuperOffices sterke satsing i utlandet har så langt kastet lite av seg for investorene. Resultatet de siste kvartalene har bare så vidt krøpet over på plussiden, til tross for god vekst i omsetningen. Tidligere har marginsvikten blitt forklart med sterk oppbygging av salgsorganisasjonen i utlandet og en generell sterk vekst i antall ansatte. Andre kvartal er imidlertid svakere enn første kvartal både målt i omsetning og resultat.

- Kostnadsbasen vi sitter med nå vil holde seg noenlunde konstant ut året. Omsetningsvekst fra dagens nivå vil slå direkte ut på marginene, lover konsernsjef og gründer i SuperOffice, Une Amundsen, overfor digi.no. Han legger til at årsaken til at omsetningen falt sammenliknet med første kvartal, i første rekke skyldes en reorganisering av salgsorganisasjonen i Norge og Sverige.

- Vi har lagt om mye av salgsinnsatsen i Norge og Sverige mot forhandlersalg. I innkjøringsfasen har dette gått ut over salget, sier Amundsen, som fortsatt står ved sine tidligere prognoser for 1998.

- Ved inngangen til 1998 sa jeg at vi skulle ha en organisk vekst for året som helhet på 50 prosent. Dette står ved lag, sier Amundsen.

Oppsummerer man Amundsens uttalelser om 50 prosent vekst i omsetningen år for år og stabil kostnadsbase fra dagens nivå, betyr det at selskapet vil levere et resultat på i overkant tre millioner kroner for 1998.

TABELL: SuperOffices omsetning og resultat 1. halvår 1998 sammenliknet med samme periode i fjor. Alle tall i NOK 1.000.

1. halvår 98 1.halvår 97
Omsetning 46.451 29.435
Driftsresultat 1.124 1.431
Resultat før skatt 1.536 1.779
Til toppen