Unge dominerer daytrading

Undersøkelse i Sverige avslører at ungdom mellom 16 og 24 år handler oftest aksjer over nettet.

En undersøkelse gjort av Webbarometern på oppdrag av nettmegleren Avanza viser at det er universitetsstudenter som handler oftest aksjer over nettet.

Av undersøkelsen fremgår det at 2% av de intervjuede ungdommene i aldersgruppen 16 til 24 handler 1 til 4 ganger daglig aksjer via nettet. Totalt 1 400 stykk internettbrukere ble intervjuet.

- Spennende, sier Claes Hemberg, informasjonssjef hos Avanza.

- Denne undomsgruppen har kanskje ikke så mye penger å handle for, men vi ser at denne gruppen handler oftere og tar større risiko, avslutter Hemberg.

Undersøkelsen avdekker videre at ved høyere alder øker interessen for aksjer, men antallet "daytradere" avtar merkbart.

I Sverige er det en egen organisasjon for unge aksjeeiere kalt "Föreningen Unge Aktieägare". Foreningens medlemmer har en gjennomsnittlig tradingkapital på 70 000 kroner, men de har samtidig en meget høy omløpshastighet på aksjebeholdningen.

Til toppen