Unicenter TNG preinstalleres på Compaq

To amerikanske Compaq-kanaler vil levere servere og arbeidsstasjoner med Unicenter TNG preinstallert fra sommeren av. Andre kanaler kan komme til å følge etter.

Dermed har Charles Wang greid å få innpass både hos Microsoft (se peker til tidligere sak i margen til høyre), hvor Unicenter TNG skal preinstalleres på alle NT 5.0 kopier, og hos Compaq, som nå altså i begrenset omfang vil preinstallere produktene på sine maskiner.

De to kanalene er CompuCom Systems, Inc. og VanStar Corporation.

Compaq og Computer Associates varsler at ytterligere kanaler kan komme til å gjøre det samme i fremtiden, men har foreløpig ikke kommentert hvorvidt dette vil skje i Norge også.

Til toppen