Unisource vil på børs

Unisource - den europeiske telealliansen mellom Telia, Swisscom og nederlandske KPN - vil selge seg kraftig ned med sikte på å børsnotere selskapet. I første omgang kan de tre eierne selge ut 60 prosent av aksjene i selskapet.

De tre eierne i Unisource vil etter nedsalget hver sitte med mellom 10 og 20 prosent av aksjene hver, mens en majoritetsandel på opptil 60 prosent vil bli solgt til en investeringsbank, opplyser Unisource. Målet er en børsnotering i løpet av tre-fire år. Det er også mulig med et nærmere samarbeid med en amerikansk teleoperatør.

Blant de mulige kjøperne er det nevnt to anglo-amerikanske investeringsbanker, og en endelig beslutning er ventet i løpet av året.

Unisources nye administrerende direktør, Boenk van Marle, representerer nederlandske KPN og sier at et nedsalg vil gjøre forretningsidéen rundt Unisource mer sunn.

Telealliansen mister en viktig samarbeidsbartner i år 2000, da AT&T trekker seg helt ut av samarbeidet med de europeiske selskapene, til fordel for British Telecom. Dette er bakgrunnen for at de tre eierne nå ser seg om etter alternative driftsformer.

Inntil videre beholder Unisource eierandelen i venturet AT&T-Unisource Carrier Services (AUCS) som er alliansens samarbeid med AT&T. Dette selskapet står for 20 prosent av omsetningen og stort sett hele tapet i Unisource, som i 1997 var på vel 600 millioner kroner og over dobbelt så mye året før.

Unisource sin forretningsidé har vært å selge teletjenester til multinasjonale selskap, noe som i 1997 resulterte i et salg på 3,1 milliarder nederlandske gylden, med et tap på 135 millioner. Det sist uttalte målet er break even i 2000.

De tre eierne har i en felles uttatelse slått fast at selskapene fremdeles vil investere i Unisource på finansiell basis.

En aksjepost på 60 prosent, kan være verdt 750 millioner dollar om en ser på 1997-resultatene. For én måned siden satte Unisource-eierne igang arbeidet med å finne ut hvor mye selskapet var verdt.

Til toppen