Universell synkroniseringsprotokoll offentliggjort

SyncML-initiativet, der "alle" unntatt Microsoft er med, har offentliggjort en felles protokoll for alle synkroniseringsoppgaver, uavhengig av nettverk og operativsystem.

Initiativet ble kjent i februar i år. De fremste partnerne i samarbeidet er Ericsson, IBM, Lotus, Motorola, Nokia, Psion, Palm, og Starfish. Sistnevnte er selskapet til Philippe Kahn, den fargerike grunnleggeren av Borland. Starfish har gjort seg bemerket gjennom sine synkroniseringsprodukter.

Hensikten med SyncML er å få en felles metode for å synkronisere sentrale og lokale data, uavhengig av operativsystemer og tilknytningsformer. Hvis dette fører fram, vil du kunne oppdatere alt av data, gjøremål, elektronisk post og så videre, i én operasjon mellom sentralen og den klienttypen du bruker i øyeblikket. SyncML vil kunne brukes over både HTTP og WAP, samt over korte forbindelser som infrarød og Bluetooth. For leverandørene, betyr SyncML at de slipper å utvikle egne synkroniseringsprosedyrer, og at de kan være sikre på at deres produkt vil kunne synkroniseres mot alle andre som støtter protokollen.

Til sammen 176 selskaper verden over støtter initiativet. Microsoft har ikke tilkjennegitt sitt standpunkt. I mars sa selskapet at det vurderer initiativet.

31. mai ble nettstedet SyncML.org utvidet med en spesifikasjon og en referanse for SyncML. Spesifikasjonen inneholder blant annet en fullstendig beskrivelse av SyncML-formatet. Teknologien skal demonstreres på en egen konferanse i Los Angeles 23. juni.

SyncML er en forkortelse for Synchronization Markup Language. Protokollen bygger på XML. De første SyncML-produktene ventes en gang neste år.

Les:


Lanserer universal standard for synkronisering av data

Til toppen