UPC dropper kjøp av TV-Norge eier

Hollands kabelgigant UPC vil trolig droppe kjøpet av Scandinavian Broadcasting Systems (SBS), fordi begge selskapene har falt i verdi.

United Pan-Europe Communications (UPC) , det nederlandske kabelselskapet, vil etter alt å dømme legge oppkjøpet av SBS dødt. Dermed blir det muligens ingen ting av det planlagte 2,8 milliarder dollars oppkjøpet.

Representanter fra UPC sier ifølge Financial Times at det ikke var klokt for selskapet å jobbe videre med fusjonen på grunn av de finansielle sidene ved oppkjøpet. Men de mener fremdeles at det industrielt er riktig av selskapene gå sammen.
Les mer om oppkjøpsplanene:
Kabelgigant kjøper seg kringkastingsinnhold
Partene har i lengre tid sittet i forhandlinger.


Grunnen til oppbruddet er at UPCs aksjer har falt som en sten i markedet. UPC skulle kjøpe SBS for 2,8 milliarder dollar, 25,55 milliarder norske kroner. Betalingen skulle skje ved at halvparten ble betalt i aksjer, resten kontant til aksjonærene. Men det var en klausul i oppkjøpsavtalen. Den klausulen gir UPC en sjanse til å vri seg unna oppkjøpet hvis aksjekursen deres, eller SBS faller urimelig mye.

Hvis aksjekursen til UPC havner under 49 euro, rundt 400 norske kroner, vil det gi UPC en mulighet til å komme ut av avtalen.

Fredag i forrige uke var UPCs aksjekurs helt nede i 21,4 Euro, eller 175 kroner. Da oppkjøpet ble annonsert i mars var UPCs aksjekurs 77 Euro (629 norske kroner).

SBS har også falt i verdi, men ikke så mye som UPC. UPCs eiere ville måttet betale langt mer for SBS på grunn av kabelselskapets lave aksjeverdi.

Oppkjøpet av SBS skulle bli UPCs største kjøp noen sinne. Grunnen til oppkjøpet er SBS sine TV- og radiokanaler samt innholdsproduksjon. Dette kunne passe godt inn i kabelselskapets nett, og styre verdikjeden til selskapet.

UPC eier allerede 23 prosent av aksjene i SBS, som operer TV-stasjoner og radiokanaler i 17 land.
Blant annet eier SBS majoriteten av TV-Norge sammen med TV2. Dette har vært en mare for TV2 og sjefen Kåre Valebrokk, som karakteriser samarbeidet mellom SBS og TV2 som... "å gå til sengs med en hai."

Det har tidligere vært signalisert tett samarbeid mellom UPC sine nettverk rundt om i Europa og SBS sine TV- stasjoner. Hva det blir av dette nå er umulig å si.

UPC sitt Internett-eventyr, Chello Broadband, skal på børs i slutten av Mai.

Les mer om Chello:
Chello vil hente 6,3 milliarder via børs

Til toppen