UPC-resultat preges av graving

UPC tjente 66 millioner kroner på driften i fjor av en omsetning på 376 millioner kroner, men endte med et driftsunderskudd på nær 200 millioner kroner etter avskrivninger.

Underskuddet skyldes i hovedsak tunge investeringer i bygging av et nytt bredbåndsnett for å kunne tilby privat- og bedriftsmarkedet nye og avanserte bredbåndstjenester.

- Utbyggingen av UPCs bredbåndsnett er et av de største utbyggingsprosjektene i landet siden det norske telenettet ble bygget. UPC er i sterk vekst og endring for å styrke sin posisjon i det norske markedet. Fra årsskiftet ble nettutbygging organisert som en egen prosjektorganisasjon. I løpet av de siste månedene har vi satt inn ressurser og kompetanse for å styrke alle våre kundeservicefunksjoner, sier arbeidende styreformann i UPC Norge, Lars Helgerud Andersen.

Akkurat nå er selskapet i gang med store utbyggingsprosjekter på Østlandet og underskuddet må i all hovedsak tilskrives selskapets gravevirksomhet, men er ifølge selskapet som forventet.

Ved årsslutt hadde selskapet totalt 327.520 kunder. Kundetallene for TV, Internett og telefoni var henholdsvis 327.520, 3.271, og 3.226. Rundt 70.000 av UPCs kunder kan nå ta imot bredbåndstjenester, et tall som forventes å vokse raskt de nærmeste årene. Antall ansatte økte i 1999 fra 250 ved årets start til 326 ved årets slutt.

Til toppen